Yhteisöllisyyteen kannustava senioriasuminen

Ikääntyvien tarpeita ja toiveita ikäystävällisessä asuinympäristössä.
Naapurusto tuo tukea ja turvaa.

Tuusulan kunta sai rahoituksen ikääntyvien yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta keväällä 2021. Hanke päättyi marraskuussa 2022.

Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hankkeessa senioriasumista, joka kannustaa asukkaita yhteisöllisyyteen. Yhteisö tuo tukea ja turvaa asumiseen.  

Hankkeen tavoitteena oli

  • edistää ikääntyneiden yhteisöllistä asumista Tuusulassa
  • kehittää ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä uusia ja innovatiivisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja.

Yhteistyökumppanina hankkeessa toimi Miina Sillanpään Säätiö. Lue lisää yhteistyön tuloksista Miina Sillanpään Säätiön verkkosivuilta.

Ikääntyvien asumisen unelmat puhututtivat

Hankkeessa käytiin aktiivista keskustelua ikäihmisten kanssa asumiseen liittyvistä toiveista ja tarpeista. Hankkeen aikana järjestettiin kolme alueellista työpajaa, joissa keskusteltiin ikääntyvien asumisen unelmista. Työpajojen jälkeen ikääntyvien näkemyksiä kartoitettiin vielä asumiskysymyksiä selvittävän kyselyn avulla. Lisäksi järjestettiin yhteisöllisen asumisen ilta, jossa tutustuttiin yhteisölliseen asumiseen asumismuotona.

Yhteisöllisestä toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia

Hankkeen aikana kokeiltiin yhteisöllistä toimintaa Kalliopohjan asuinalueella. Asukkaat toivoivat olohuonetoimintaa, ja kokeilu oli käynnissä koko hankkeen ajan. Yhteisöllisestä olohuonetoiminnasta saatiin hyviä kokemuksia ja toimintaa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa hankkeen jälkeen. Toiminta tukee ikääntyvien kotona asumista ja sosiaalisia suhteita sekä vahvistaa naapuruston yhteisöllisyyttä.

Ikääntyvien asumisneuvonta käynnistyi hankkeen aikana

Hankkeen aikana Tuusulassa käynnistettiin ikääntyvien asumisneuvonta, jonka tehtävä on tukea ikäihmisiä asumisen asioissa, etsiä ratkaisuja, jotta ikääntyneet pystyvät asumaan kotona mahdollisimman pitkään, auttaa ikäihmisiä etsimään vaihtoehtoja nykyiselle asumiselle, tukea ikäihmisiä asumisessa tapahtuvissa muutoksissa ja ratkaista erilaisia asumisen ongelmatilanteita yhdessä ikäihmisen kanssa.

Yhteisöllisyyteen kannustavan senioriasumisen malli

Hankkeen lopuksi laadittiin yhteisöllisen asumisen malli. Ikäystävällinen asuinympäristö nähtiin koostuvan oman kodin ja fyysisen ympäristön lisäksi palveluista, liikkumismahdollisuuksista, osallisuudesta ja naapuruston yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisen asumisen mallia hyödynnetään mm. ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.

Ikääntyvien asumisen kehittäminen tärkeä osa Asuntopoliittista ohjelmaa

Samaan aikaan hankkeen kanssa Tuusulan kunnassa valmisteltiin asuntopoliittista ohjelmaa. Hankkeen ansiosta ikääntyvien asumisen kehittäminen nousi tärkeäksi osaksi asuntopoliittista ohjelmaa.

Ikäystävällisen asuinympäristön kehittäminen jatkuu

Tuusulan kunta on saanut Ympäristöministeriöltä rahoituksen uudelle hankkeelle vuonna 2022. Hankkeessa jatketaan ikäystävällisen asuinympäristön kehittämistä Tuusulan keskustaan.

Tutustu hankkeen aikana tuotettuun materiaaliin