Kehittämishankkeet ja materiaalit

 

KEHITTÄMISKOHTEET LUKUVUONNA 22-23

  • Sairaalakoulukonsultaation kehittämishanke: Taija Isokorpi ja Terhi Ahonen
  • Vaatu-hanke: Hanna Leino ja Terhi Ahonen
  • Kalliomaan koulun konsultaation kehittäminen - moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen/toimintaterapeutin tuleminen tiimiin
  • Avoluokkien yhtenäsyyden ja yhteisöllisyyden kehittäminen

TOINEN PILOTTILUKUVUOSI 19-20 MITTARIT JA MATERIAALIA

 PILOTTILUKUVUOSI 18-19 MITTARIT JA MATERIAALIA

ALVA - ALUEELLINEN ERITYISEN VAATIVAN TUEN OPPILASHUOLTO JA OPETUS

LAPE-Uusimaan EVA-ketteräkokeiluna LV.17-18 toteutettu alueellisen oppilashuollon ja opetuksen loppuraportti ja materiaalit (aiemmin EVA-oppilashuolto ja opetus).

Lastenpsykiatrian tukijaksot ja konsultaatiokäytänteet

Osana ALVA-hanketta Kalliomaan koulussa lukuvuonna 17-18 pilotoitiin yhteistyökuntien kanssa lastenpsykiatrian asiakkaana olevien alakoululaisten koulunkäynnin tukijaksoja sekä käynnisteltiin alakouluikäisten konsultaatiorakenteita.

OSAAVA-KUUMA-VAATIVA (2016-2017)

Vaativan erityisen tuen koulunkäynnin ja oppilashuollon rakenteet erikoissairaanhoidon muutoksessa Keski-Uudellamaalla. Hanke on dokumentoitu materiaaleineen OSAAVA-hankesivuille.

OSAAVA-hankkeen selvitysraportti 31.1.2017 vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksesta sisältää mm. tunnusluvut KUUMA-kuntien oppilashuollosta ja erityisopetuksesta.

VALTAKUNNALLISET SAIRAALAOPETUSPÄIVÄT 2015

Kalliomaan koulu järjesti marraskuussa 15 paperittomat Sairaalaopetuspäivät Hyvinkään Sveitsissä. Nettisivuilta lisätietoa ja materiaalit.

KALLIOMAAN MALLI KOULUN OPPILASHUOLTOON (pedagoginen & oppilashuolollinen) oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengen mukaisesti (2015)

 SAIRAALAOPETUS LAADUKKAAN OPINPOLUN TUKENA (2012-2014)

  • Ketä kiinnostaa? - selvitys lastensuojelulaitokseen sijoitettujen ja sairaalakoulujaksolle päätyneitten oppilaiden koulupoluista
  • Vanhempainryhmä osana avoluokkien toimintaa