Velvoitetyöllistäminen Tuusulan kunnassa

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kunnan velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. TE-toimisto ilmoittaa velvoitetyöoikeudesta asiakkaille ja ohjaa heidät kunnan velvoitetyöpalveluun. Velvoitetyöoikeus on työnhakijoille vapaaehtoinen.

Velvoitetyössä Tuusulan kunta tarjoaa palkkatuetun työsuhteen kuuden kuukauden tai työssäoloehdon täyttäväksi ajaksi kunnan toimialueilla, kuntayhtymässä tai yhteistyöorganisaatioissa. Työaika ja palkka täyttävät työehtosopimuksen mukaiset vaatimukset eli normaalityöajan ja tehtäväkohtaisen palkan. Velvoitetyösuhteen myötä työssäoloehto täyttyy uudelleen.

Lisätietoa velvoitetyöllistämisestä saa TE-toimiston asiantuntijoilta tai työllisyyspalveluista sähköpostitse tyollisyyspalvelut@tuusula.fi tai työllisyysohjaaja Sari Korhoselta, puh. 040314 3046.