• Kolsan päiväkoti, Leikkurinkuja 10

Kolsan päiväkoti toimii samassa kiinteistössä Kolsan koulun kanssa. Käytämme koulun kanssa yhteistä ruokalaa ja liikuntasalia sekä luokkatiloja. 

Päiväkodin sisä- ja ulkotilat on suunniteltu lasten liikkumista tukevaksi. Huomioimme päivittäisessä toiminnassamme varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Yhteistyössä perheiden kanssa luomme kannustavan ja lapsen itsetuntoa tukevan kasvuilmapiirin, jossa lapsi kokee onnistumisen elämyksiä sekä liikkumisen ja leikin iloa.

Päiväkotimme on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa, joka toteutetaan 1.8.2021-31.5.2024 välisenä aikana. 

Tarinaa meidän toiminnasta

Kolsan päiväkoti

Kuvia tapahtumistamme Instagramissa.