Meidän koulu

1.-2. luokan opettajana on Kirsi Pässilä.

3.-4. luokan opettajana on Ari Turunen, joka toimii myös turvallisuus- ja digivastaavana.

5.-6. luokan opettajana on Heini Hämäläinen. Hän on 1.8.2018 alkaen Tuomalan koulun vararehtori. Vararehtorin vastuulla ovat mm. seuraavat asiat: oppilaaksiotto, yliopistoyhteistyö, koulun arkeen liittyvät asiat sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö.

Koulunkäynnin ohjaamisesta vastaa Suvi Sannala.

Erityistä tukea antaa Sirpa Lauramaa erityisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Koulun siisteydestä, stailaamisesta ja ruokahuollosta vastaa kouluemäntä Marjukka Weck. 

Hallinnollisena rehtorina toimii 1.8.2018 alkaen Kirkonkylän koulun rehtori Katja Nieminen.