Hylättyjen ajoneuvojen siirto ja hävittäminen

Romuajoneuvon määrittely ja siirtovastuu

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (7 §) määrittelee ajoneuvot romuajoneuvoiksi seuraavasti:

”Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, tienpitoviranomainen on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron.”

Ajoneuvon siirto vastuuseen vaikuttaa se, minne ajoneuvo on hylätty. Jos ajoneuvo on yksityisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityisen tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Jos ajoneuvo on yksityisellä tontilla kunnalla ei ole velvoitetta siirtää ajoneuvoa.

 

Romuajoneuvon hävittäminen omatoimisesti

Ajoneuvon siirtäminen/romuttaminen kunnan toimesta maksaa. Alla olevasta linkistä löydätte tietoa romuajoneuvon hävittämiseen liittyvistä taksoista.

Ajoneuvojen siirtämistä ja hävittämistä koskeva taksa

Romuajoneuvojen omatoiminen hävittäminen on maksutonta tuottajavastuulain nojalla - sillä edellytyksellä, että tilaat itse palvelun. Lisätietoa romuajoneuvon hävittämisestä löydätte seuraavilta nettisivuilta: romuauto.fi tai kuusankoski.fi.

Lisätietoja:

Neuvonta, opastus ja palautteet:

Hylätty ajoneuvo

Ajoneuvojen pysäköinti ja siirrot

Autojen pysäköintiä valvoo poliisi.

Pysäköintijärjestelyjen kehittämiseksi Tuusulan keskustoihin on vireillä pysäköintiselvitysten ja -suunnitelmien laadinta. 

Neuvonta, opastus ja palautteet:

ajoneuvojen siirtämistä ja hävittämistä koskeva taksa