Hylätyt ajoneuvot

Romuajoneuvon määrittely ja siirtovastuu

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (7 §) määrittelee ajoneuvot romuajoneuvoiksi seuraavasti:

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, tienpitoviranomainen on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron.

Ajoneuvon siirto vastuuseen vaikuttaa se, minne ajoneuvo on hylätty. Yksityisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityisen tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Yksityisellä tontilla kunnalla ei ole velvoitetta siirtää ajoneuvoa.

Romuajoneuvon hävittäminen omatoimisesti

Ajoneuvon siirtäminen/romuttaminen kunnan toimesta maksaa. Alla olevasta linkistä löydätte tietoa romuajoneuvon hävittämiseen liittyvistä taksoista.

Ajoneuvojen siirtämistä ja hävittämistä koskeva taksa

Romuajoneuvojen omatoiminen hävittäminen on maksutonta tuottajavastuulain nojalla - sillä edellytyksellä, että tilaat itse palvelun. Lisätietoa romuajoneuvon hävittämisestä löydätte Stena Recycling Oy:n tai Kuusakoski Oy:n tai autokierrätyspalvelun nettisivuilta.

Romuajoneuvoista Tuusulan kunnan katualueilla voi ilmoittaa:

pysakoinninvalvonta(a)tuusula.fi

Lisätietoja:

Neuvonta, opastus ja palautteet:

Hylätty ajoneuvo