Poissaolot

Ilmoita poissaoloista viipymättä

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa viipymättä luokanopettajalle Wilma-ilmoituksella. Sairaan lapsen paikka on kotona, jossa hänelle on myös taattava riittävä toipumisaika sairauden jälkeen.

Oppilaan sairaudesta tai muusta syystä johtuva yllättäen tullut poissaolo ilmoitetaan Wilman kautta. Wilman kautta voidaan myös anoa ylimääräistä vapaata, jos sellainen on tarpeen. Tämä tapahtuu Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta. Luokanopettaja voi myöntää vapaata enintään kolme vuorokautta. Tätä pidemmät loma-anomukset osoitetaan rehtorille. Rehtorin oppilaalle myöntämästä lomasta ei kulje automaattisesti tietoa luokanopettajalle. Huoltaja onkin velvollinen välittämään tiedon lapselleen myönnetystä lomasta tämän omalle opettajalle.

Oppilas on velvollinen opiskelemaan hänelle myönnetyn ylimääräisen vapaan aikana. Opettaja ei välttämättä anna ylimääräiselle lomalle tarkkaa listaa tehtävistä, vaan hän voi esimerkiksi kertoa aiheet, joita koulussa tänä aikana opiskellaan. Mikäli suinkin on mahdollista kannattaa perheen lomareissut pyrkiä tekemään koulujen loma-aikoina, sillä poissaolot tuovat aina omat haasteensa lapsen koulutyöhön.

Oppilaan ollessa poissa koulusta esimerkiksi sairauden takia tulee oppilaan itse selvittää poissaolon aikana koulussa tehdyt koti- ja koulutehtävät esimerkiksi luokkakaverilta kysymällä. Tiimiluokka 1-2-3:lla on oma kotisivu, johon opettaja ehtiessään/muistaessaan ja paikalla ollessaan merkitsevät läksyt. Tiimiluokka 4-5-6  läksyjä merkitään Wilmaan samalla periaatteella. Mikäli läksyasiat eivät millään muutoin selviä, voi huoltaja tai oppilas itse olla opettajaan yhteydessä Wilma-viestillä. Kirjoja ja tarvikkeita voi tulla myös hakemaan koululta. Ensisijainen vastuu läksyasioiden selvittämisestä on kuitenkin aina oppilaalla. Hänen tulee olla aktiivinen tässä asiassa. Taksilla kulkevan oppilaan tai hänen huoltajansa tulee muistaa ilmoittaa poissaolostaan myös taksille. Lisäksi A2-kieltä opiskelevien oppilaiden tulee informoida kieltenopettajaa poissaolosta, jotta heitä ei odoteta tunneille turhaan.