Sääntöjä ja suunnitelmia

 

 

Koulun järjestyssäännöt: Rusutjärven koulun järjestyssäännöt 

Tiedote syventävät oppiaineet kuvaamataito ja musiikki: OPS valinnainen KU ja MU

Koulun tasa-arvosuunnitelma: Tasa-arvosuunnitelma 2017

Rusutjärven valinnaisainekuvaukset