• Kievarin päiväkoti- Kievari daghem, Kievarintie 13

  • Kievarin päiväkoti- Kievari daghem, Kievarintie 13

Kievarin päiväkoti - Kievari daghem

Kievarin päiväkoti sijaitsee Hyrylässä, urheilukeskuksen läheisyydessä. Ympäristömme tarjoaa monipuolisia ulkoilu- ja kulttuuripalveluja.

Kievarin varhaiskasvatusyksikössä toimintavuonna 2021-2022 ryhminä toimivat Auringonkukat, Perhoset ja ruotsinkielinen ryhmä Karusellen. Muissa ryhmissä on suomen kielen ohella kielirikasta toimintaa ruotsinkielellä.

Lasten ikäjakauma päiväkodissamme on 1-5-vuotiaat. Päiväkodistamme lapset siirtyvät esiopetukseen lähipäiväkoteihin. Ruotsinkielistä esiopetusta tarjoaa Klemetskogin koulun esiopetustyhmä.

Toiminta-ajatuksen perustan luo kuntamme varhaiskasvatuksen arvot. Pienessä päiväkodissamme korostuu yhteisöllisyys, yhteiset monipuoliset elämykset ja kokemukset sekä tuttu ja turvallinen kasvatusilmapiiri.

1.8.2022 alkaen toimintamme muuttuu siten, että olemme yhdessä Mikkolan päiväkodin kanssa osa tulevaa Kirkonkylän kampuksen päiväkotia. Kirkonkylän kampus, johon tulee päiväkoti ja suomen- ja ruotsinkielinen koulu, valmistuu syksyllä 2024 Kirkonkylän koulun entiselle tontille osoitteeseen Tuusulantie 131, 04310 Tuusula.

 

Kievari daghem är beläget i Hyrylä, i närheten av idrottscentret. Den omgivande naturen och närheten till idrottscentret bjuder på mångsidiga aktiviteter.

I Kievari daghems enhet fungerar år 2021-2022 avdelningarna Auringonkukat, Perhoset och svenskspråkiga avdelning Karusellen. De finskspråkiga avdelningarna bjuder på språkberikande verksamhet på svenska.

Barn som går i Kievari daghem är från ålder 1 till 5 år. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas i Klemetskog skola och finskspråkig förskoleundervisning ordnas i daghem i närområdet.

Vår verksamhet bygger på Tusby kommuns värdegrund för småbarnspedagogik. På ett litet daghem betonas gemenskap, gemensamma upplevelser och en hälsofrämjande fostringsmiljö.

Från och med 1.8.2022 bildar Kievari daghem tillsammans med Mikkola daghem den framtida enheten Kyrkby campus. Kyrkby campus, med svensk- och finskspråkigt daghem och skola, blir färdigt hösten 2024.