Kievarin päiväkoti - Kievari daghem

Kievarin päiväkoti tarjoaa suomen- ja ruotsinkielistä varhaiskasvatusta sekä kielisuihkua 2-5 -vuotiaille suomenkielisille lapsille. 

Päiväkodissa ei ole esiopetusta. Suomenkieliset lapset siirtyvät esiopetukseen lähipäiväkoteihin ja ruotsinkieliset sekä kielisuihkutoimintaan osallistuneet Klemetskogin koulun esiopetukseen. 

Pienessä päiväkodissa yhteisöllisyys korostuu, ja lähiympäristö tarjoaa monipuolisia ulkoilu- ja kulttuurimahdollisuuksia. Suomenruotsalaiset perinteet ovat oleellinen osa päiväkotimme arkea.  Toimintamme perustuu pienryhmä- sekä kerhotoimintaan.

 

Kievari daghem erbjuder småbarnsbedagogik på  svenska och finska, samt även språkdusch för 2-5 åriga barn.

På daghemmet finns ingen förskoleundervisning. De finska barnen övergår till förskoleundervisning på något av närområdets daghem. De svenska barnen, samt barnen som deltagit i språkduschverksamheten, övergår till Klemetskog förskola.

På ett litet daghem betonas gemenskapen, medan näromgivningen bjuder på mångsidiga frilufts- och kulturmöjligheter. De finlandssvenska traditionerna är en väsentlig del av daghemmets vardag. Vår verksamhet baseras på smågrupps- och klubbverksamhet.