Vesihuoltohankkeet

Uudet asemakaava-alueet

Alla olevan karttapalvelun kautta voi tutustua suunnitteluvaiheessa oleviin asemakaava-alueisiin. Jokaisen alueen kohdalla näkyy yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä myös tulevaan vesihuoltoon liittyvissä asioissa.

Vesihuollon rakentaminen ja saneeraus katuhankkeiden yhteydessä

Alla olevasta karttapalvelusta näkyy suunnitteilla tai käynnissä olevat kunnallistekniikan rakentamis- ja saneeraushankkeet. Jokaisen kohteen kohdalla on yhteyshenkilö, jolta voi tiedustella suunnittelun tai toteutuksen aikataulusta ja vaiheista.

Vesihuollon saneeraushankkeet

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos uusii viemäriverkostoa jatkuvasti menetelmällä, joka ei aiheuta kiinteistöillä toimenpiteitä kuin hetkellisesti huuhteluiden aikana. Kiinteistöille jaetaan tiedote ja ohjeet muutamaa päivää ennen huuhtelua.

Vesijohtoverkkoa uusitaan usein tiehankkeiden yhteydessä. Kun vesijohto uusitaan, joudutaan usein uusimaan myös osa kiinteistön tonttijohdosta. Tästä aiheutuu kiinteistöille kustannuksia ja asiasta tiedotetaan ennen hankkeen alkamista. Kiinteistöjä kannustetaan tarkastamaan omien tonttijohtojensa kunto ja uusimaan vanhat ja huonokuntoiset johdot.

Tuusulan Veden omana hankkeena seuraavina vuorossa ovat Rantatien alue sekä Moukarinkujan ja Etelärinteenpuiston alue.