Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on laatinut ohjeen vastaaville työnjohtajille erityisen palotarkastuksen suorittamista varten. Erityinen palotarkastus on rakennustyömaalla ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta suoritettava palotarkastus. Erityisen palotarkastuksen suorittaa pelastusviranomainen.

Erityinen palotarkastus on tilattava Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta viimeistään kolme viikkoa ennen aiottua tarkastusajankohtaa. Tarvittaessa ajan voi peruuttaa tai siirtää mikäli projekti viivästyy. Palotarkastajien tarkemmat yhteystiedot löytyvät K-U pelastuslaitoksen internet-sivuilta paloasemittain jaoteltuna. Tarkastuksessa on oltava paikalla vastaava työnjohtaja ja hänen tarpeelliseksi katsomansa muut henkilöt (esim. iv- tai sähkötyönjohtajat).

Ohje erityistä palotarkastusta varten (sisältää tarkastuslistan, pdf-dokumentti)
Ohje erityisestä palotarkastuksesta (sisältää tarkastuslistan, word-dokumentti)
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteystiedot