Rakentaminen ja paikkatieto

 

  • Energiatehokkuuden sivuilta löydät tietoa kunnan työstä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseksi.
  • Kunnallistekniikan rakentaminen ja päällystyskohteet sivuilta löydät ajanmukaista tietoa muun muassa katujen rakentamisesta.
  • Paikkatiedon sivuilta löydät tietoa muun muassa kartoista, paikkatietoaineistoista, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä ja kunnan karttapalvelusta.
  • Rakennusvalvonnan sivuilta löydät tietoa rakentamisen luvista sekä sähköisistä lupapalveluista Tuusulassa.
  • Tilakeskuksen sivuilta löydät tietoa muun muassa käynnissä olevista kunnan rakennushankkeista sekä kunnan omistamista tiloista ja näiden kiinteistöjen ylläpidosta.