Sitoutuvat tahot

ROOLIT JA VASTUUT

Opiskelija

 • Sitoutuu lukujärjestyksen mukaiseen harjoitteluun
 • Sitoutuu koulunkäyntiin kaikkien oppiaineiden osalta ja käyttäytyy moitteettomasti
 • Sitoutuu noudattamaan urheiluvalmennusohjelmaan liittyvän urheilijasopimuksen ohjeistoa

Huoltaja/perhe

 • Sitoutuu kuljetusten organisointiin ja huolehtii niistä aiheutuvista kustannuksista (kunta/koulu ei maksa urheiluvalmennuksesta syntyviä kuljetuksia)
 • Vastaa oppilaan koulunkäynnistä yhteistyössä koulun kanssa
 • Vastaa oppilaan koulunkäynnin sujumisesta ja seurannasta
 • Vastaa oppilaan vakuutuksen voimassaolosta

Urheiluseura

 • Sitoutuu vastaamaan urheilijavalmennusohjelmaan valitun oppilaan valmennuksesta - riippumatta urheilijan edustamasta seurasta
 • Vastaa valmennuksen järjestämisestä aiheutuvista kuluista
 • Urheiluvalmennusohjelman sisältämä aamuvalmennus on urheilijalle maksutonta
 • Tukee omalta osaltaan urheilijan koulunkäynnin sujumista
 • Tekee yhteistyötä koulun kanssa ja raportoi harjoitusten sisällöstä

Lajiliitto

 • On tietoinen urheilijan osallistumisesta urheilupainotteiseen opetukseen
 • Tukee tarvittaessa paikallista urheiluseuraa valmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

Tuusulan kunta

 • Tarjoaa urheiluvalmennusohjelmassa mukana oleville urheiluseuroille harjoituspaikat veloituksetta käyttöön* aamu- ja iltapäivän harjoitteluun urheiluvalmennusohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden valmennukseen
 • Urheiluvalmennusohjelmassa olevat yläkoulut järjestävät työjärjestyksestään ajan harjoitteluun ja tekevät tarvittavat opetusryhmäjärjestelyt lajiharjoittelun ja valmennuksen mahdollistamiseksi
 • Vastaa valintaprosessista ja oppilaaksioton kriteereistä

* Koska urheiluvalmennusohjelmaan ei ole varattu erillistä määrärahaa liikuntapaikkojen maksuille, koskee tämä kohta vain kunnan osoittamia omia liikuntapaikkoja sekä niitä olosuhteita, joita ohjelmassa voidaan hyödyntää maksutta valmennukseen. Muiden kuin kunnan omistuksessa olevien tilojen osalta noudatetaan toiminnanharjoittajan määrittelemiä maksuja eikä kunta osallistu näihin kustannuksiin.

Urheiluvalmennustuki

Hakuaika: Ei avointa hakua

Hakutapa: Seuran sitoutuminen urheiluvalmennusohjelmaan

Tuusulan kunnan urheiluvalmennusohjelmaan osallistuville seuroille myönnetään vuosittain tukea seuraavasti (syksystä 2020 alkaen):

 • Yksi valmennustapahtumassa läsnä oleva valmentaja 500€ /seura
 • Useampi valmennustapahtumassa läsnä oleva valmentaja 750€ / seura

Tuki maksetaan seuralle vuosittain.