Kunnallisen kirjaston perustaminen

Vuonna 1928 annettu kirjastolaki ja -asetus määrittelivät kirjastoille tulevan valtionavun ja antoivat taloudellisen pohjan kunnallisten kirjastojen perustamiselle. Vuonna 1929 kunnanvaltuusto perusti kunnallista kirjastotoimintaa valmistelevan toimikunnan, ja samana kesänä jo hyväksyttiin kunnan kirjastolaitoksen ohjesääntö. Kunnan kantakirjasto päätettiin sijoittaa toistaiseksi kunnantaloon, jossa se sai käyttöönsä pienen huoneen.

Johtokunta perusti kirjaston, jonne hankittiin 660 nidettä käsittävä kantakirjasto. Se avattiin yleisölle 11.11.1930. Ensimmäiseksi kirjaston hoitajaksi valittiin neiti Rosa Nurmi.

Vuonna 1936 kantakirjasto siirrettiin kunnallislautakunnan päätöksellä Paijalan kansakoululle, sillä lainaaminen harvaanasutussa Kirkonkylässä ei ollut kovin vilkasta.