Edunvalvojan palkkio ja kulujen korvaaminen

Täysi-ikäisen edunvalvojalla ja alaikäiselle määrätyllä muulla edunvalvojalla kuin vanhemmalla ja huoltajalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio.


Kun edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, oikeus palkkioon ja korvaukseen päämiehen varoista kuuluu palvelun tuottajalle. Alaikäisen vanhemmalla ja alaikäisen huoltajalla, joka toimii hänen edunvalvojanaan, on oikeus saada alaikäisen varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan.