Vanhankylän koulu

Vanhankylän koulun opetus- ja kasvatustyössä pyritään edistämään vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta. Luonnon ja ympäristön kunnioittaminen kuuluu olennaisena osana koulutyöhömme. Myös tervettä itsetuntoa kasvattava suvaitsevainen yhteisöllisyys on tärkeää kyläkoulun toiminta-ajatuksessa. Henkilöstön tiimityöskentely on  vallitseva työtapa koulussamme. Pyrimme huomioimaan koulun pitkän historian, mutta käyttämään samalla nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja –välineitä. Joustavat opetusjärjesteyt sisältävät sekä sisä-että ulkotilojen monipuolisen käytön.  Oppilaat ovat vahvasti osallisina koulun toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Näistä aineksista muodostuu Vanhankylän moderni kyläkoulu.