Yksityinen perhepäivähoito

Tuusulassa toimii yksityisiä perhepäivähoitajia. Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoidossa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla 4 kokoaikaistahoitoa tarvitsevaa lasta ja lisäksi 1 esiopetusikäinen osa-aikaistahoitoa tarvitseva lapsi. Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Yksityisessä perhepäivähoidossa järjestettävää varhaiskasvatusta varten huoltajat voivat hakea yksityisen hoidon tukea.

Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystietoja saat palveluohjaajilta, perhepäivähoidon ohjaajalta ja  varhaiskasvatuksen asiantuntijalta.

KUUMA-kuntien yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiset ovat laatineet valvontakäsikirjan. Valvontakäsikirjalla halutaan yhtenäistää KUUMA-kuntien alueella sijaitsevien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien valvontaa, ohjausta ja neuvontaa. Painopiste on ennakoivassa valvonnassa. Valvontakäsikirja selkeyttää yksityisen varhaiskasvatuksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa.