Yksityinen perhepäivähoito

Tuusulassa toimii yksityisiä perhepäivähoitajia. Perhepäivähoito on varhaiskasvatusta perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoidossa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla 4 kokoaikaistahoitoa tarvitsevaa lasta ja lisäksi 1 esiopetusikäinen osa-aikaistahoitoa tarvitseva lapsi. Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Yksityisessä perhepäivähoidossa järjestettävää varhaiskasvatusta varten huoltajat voivat hakea yksityisen hoidon tukea.

Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystietoja saat palveluohjaajilta ja Etelä-Tuusulan perhepäivähoídon ohjaajalta.

KUUMA-kuntien yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiset ovat laatineet valvontakäsikirjan. Valvontakäsikirjalla halutaan yhtenäistää KUUMA-kuntien alueella sijaitsevien yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien valvontaa, ohjausta ja neuvontaa. Painopiste on ennakoivassa valvonnassa. Valvontakäsikirja selkeyttää yksityisen varhaiskasvatuksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa.