Toimintakertomus

Tuusulan Vesi esittää toimintakertomuksessaan selvityksen liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa julkistetaan myös vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut.

Tutustu Tuusulan Veden toimintakertomukseen 2020 (pdf)