Toimintakertomus

Tuusulan Vesi esittää toimintakertomuksessaan selvityksen liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa julkistetaan myös vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut.

Tutustu Tuusulanvesi toimintakertomus 2021 (pdf)