Koulupoissaolot

Tuusulan kunnassa on laadittu yhtenäinen toimintasuunnitelma koulupoissaoloihin. Suunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä koulupoissaoloja sekä vahvistaa johdonmukaista järjestelmää koulupoissaoloihin puuttumiseksi. Huolta herättävien poissaolojen kohdalla luokanopettajan tai -valvojan velvollisuus on ottaa huoli puheeksi, sekä tarvittaessa kutsua koolle yksilöllinen oppilashuoltopalaveri. Linjaukset koulupoissaoloihin puuttumiseksi on oppilaiden ja huoltajien nähtävissä alla olevasta linkistä. 

Koulupoissaoloihin liittyvä toimintasuunnitelma