Koulupoissaolot

Tuusulan kunnassa on laadittu yhtenäinen toimintasuunnitelma koulupoissaoloihin. Suunnitelman tavoitteena on ennaltaehkäistä koulupoissaoloja sekä vahvistaa johdonmukaista järjestelmää koulupoissaoloihin puuttumiseksi. Huolta herättävien poissaolojen kohdalla luokanopettajan tai -valvojan velvollisuus on ottaa huoli puheeksi, sekä tarvittaessa kutsua koolle yksilöllinen oppilashuoltopalaveri. Linjaukset koulupoissaoloihin puuttumiseksi on oppilaiden ja huoltajien nähtävissä alla olevasta linkistä. Poissaolojen ylittäessä suunnitelmassa esitellyt määrät, tulee oppilaan opettajalle ja huoltajille Wilmassa asiasta heräte.

Koulupoissaoloihin liittyvä toimintasuunnitelma