Yhteistoiminta päämiehen kanssa

Ennen kuin edunvalvoja tekee päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on tiedusteltava päämiehensä mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämies ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.


Jos päämies kykenee ymmärtämään asian merkityksen, oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen ei yleensä ole syytä ryhtyä ilman päämiehen suostumusta. Jos päämies on alaikäinen, on myös hänen huoltajansa mielipidettä tiedusteltava. Edunvalvojan on aina pyynnöstä selvitettävä päämiehelle tämän taloudellista asemaa ja toimenpiteitä, joihin edunvalvoja on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan.