• Tuusulan kunnan kiinteistöjen keskeiset ylläpitotoimet

Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjohtaminen

Tuusulan kunnan tilapalveluiden vastuulla on lähes kaikki kunnan omistamat toimitilat, kiinteistöt ja rakennukset, joita on yhteensä noin 170 000 m2.  Tilapalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan toimijoilla on terveelliset, turvalliset, taloudelliset ja toimivat tilat käytössään. Toiminnan lähtökohtina ovat kestävän kehityksen periaatteet, energia- ja kustannustehokkuus, esteettömyys, tarkoituksenmukaisuus ja ennakoiva suunnitelmallisuus. 

Tilapalvelut vastaa kunnan toimitilojen vuokrauksesta, kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä ja siivouksesta, huolehtii talonrakennusinvestointien ja vuosikorjausten toteutuksesta sekä vastaa kunnan kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilapalvelut pyrkii vaalimaan Tuusulan kunnan arvorakennusten arkkitehtonista ja kulttuuriperintöä. 

Tutustu tilapalveluiden toimintaan.

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen tulosyksikkö hoitaa talonrakentamiseen liittyvät projektit suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon yhteistyössä toimialueiden kanssa. Päätehtäviä ovat rakennushankkeiden rakennusvaiheen toimenpiteet, kiinteistöjen korjaustyöt ja valvonta.

Sisäilmatutkimusten teettäminen kuuluu perustehtäviin ja tutkimusten perusteella tehtävät korjaustoimenpiteet pyritään hoitamaan viipymättä kuntoon.

Rakennusten säännöllistä kuntokartoitustoimintaa kehitetään tukemaan sisäilma-asioiden hoitoa.

Kiinteistöjen ylläpito

Tuusulan kunnan kiinteistöjen keskeiset ylläpitotoimet

  • Kiinteistöjemme ilmanvaihto on päällä 24/7.
  • Kiinteistömme siivotaan säännöllisesti siivousmitoituksen mukaisesti.
  • Kaikissa kiinteistöissämme on käytössä sähköinen huoltokirja.
  • Seuraamme Freesi-sisäilmapalvelun mittalaitteiden avulla tilojemme paine-eroja, hiilidioksidimääriä, lämpötilaa ja kosteutta.

Mikäli kiinteistössämme ilmenee sisäilmaoireita

  • Käsittelemme kiinteistön tilannetta kunnan sisäilmatyöryhmässä ja perustamme tarvittaessa kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän.
  • Teemme tutkimuksia kiinteistössä saadaksemme selville sisäilmaoireiden aiheuttajan.
  • Teemme tarvittavat korjaustoimet poistaaksemme sisäilmaoireiden aiheuttajan.
    •  Jos korjaustoimet eivät auta, aloitamme väistötilojen etsimisen tai hankinnan.


Jos epäilet saavasi sisäilmasta johtuvia oireita oleskellessasi tilassamme, tutustu toimintaohjeisiimme.