Kunnan energiatehokkuussopimus

Tuusulan kunta on solminut Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017-2025. Sopimuksen piiriin kuuluu kunnan oman toiminnan energiankulutus: palvelukiinteistöt, katu- ja tievalaistus, liikennevalot, omat ajoneuvot ja työkoneet, Tuusulan Vesi sekä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy.

Sopimuksen tavoitteet

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian edistäminen kunnassa. Sopimuksen päätavoitteena on saavuttaa 10,5 %:n energiansäästö vuoden 2015 kulutuksesta vuoteen 2025 mennessä. Tämä vastaa 5 528 MWh:n energiankulutusta vuositasolla, mikä on saman verran kuin 275 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittainen sähkönkulutus. Sopimuksen välitavoitteeksi on lisäksi asetettu 7 %:n energiansäästö vuoteen 2020 mennessä.

Sopimuksen toteuttaminen

Sopimuksen toimeenpanemista koordinoi kunnassa energiatehokkuustyöryhmä, jossa on edustus kaikilta kunnan energiankäytön kannalta oleellisilta tahoilta. Työryhmä on laatinut energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman, jossa määritellään millä keinoin kunta lähtee saavuttamaan energiansäästön tavoitteita. Toimintasuunnitelma on vahvistettu kunnanhallituksessa 16.10.2017. Työryhmä vastaa myös kunnan energiankulutuksen raportoinnista vuosittain Motiva Oy:lle.

Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma 2017-2025

Edellinen energiatehokkuussopimuskausi

Tuusulan kunnalle tämä on jo toinen energiatehokkuussopimus. Edellinen sopimus solmittiin vuonna 2013 ja se kattoi vuodet 2013-2016. Aiemman sopimuksen tavoitteena oli saavuttaa 9 %:n energiansäästö, eli vuositasolla 4 389 MWh, vuoden 2008 energiankulutuksesta. Tuusula ylitti tavoitteen jo alkuvuodesta 2016.

Kunnalle paljon hyötyä sopimuksesta

Sopimukseen liittyminen tuo kunnalle useita etuja. Ensinnäkin sopimuksen toteuttamisesta muodostuu jo kertaalleen hyödylliseksi todettu toimintatapa vauhdittamaan energiansäästöä. Sopimukseen liittyneenä kunnan on mahdollista myös hakea valtiolta tukea energiakatselmuksiin sekä energiatehokkuusinvestointeihin. Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo myös kustannussäästöjä.

Edellisten lisäksi sopimuksen vapaaehtoisuus on vaihtoehto uudelle lainsäädännölle tai muille uusille pakkokeinoille. Se on kunnalle joustavampi ja mielekkäämpi keino toteuttaa energiatehokkuustoimia tarvelähtöisesti, omassa tahdissa. Panostaminen energiatehokuuteen ja uusiutuvaan energiaan tukee myös Tuusulan kuntastrategian keskeisen arvon, kestävän kehityksen, toteutumista. Energiatehokkuussopimus on myös konkreettinen osa Suomessa ja maailmanlaajuisesti tehtävää ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Lisätietoa:

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

https://www.motiva.fi/