A

Urheilijoiden palkitseminen

Liikuntalautakunta palkitsee vuosittain menestyneitä tuusulalaisia urheilijoita ja toimihenkilöitä. Ilmoita ehdokkaasi alla olevalla lomakkeella! 

Menestyneiden urheilijoiden, joukkueiden ja toimihenkilöiden palkitsemisohje

Tuusulan liikuntalautakunta palkitsee vuosittain menestyneitä urheilijoita, joukkueita, valmentajia ja toimihenkilöitä sekä liikunnan ja urheilun saralla ansioituneita tahoja tämän palkitsemisohjeen mukaisesti.

Liikuntapalvelut pyytää tuusulalaisilta liikuntajärjestöiltä esitykset palkittavista liikuntalautakunnan käsittelyä varten kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä. Esityksen palkittavasta voi tehdä liikuntapalveluiden sivuilla sähköisellä lomakkeella. Lautakunta hyväksyy alustavan listan ehdokkaista joulukuun kokouksessa, jonka jälkeen listaa päivitetään vielä tammikuun 2017 aikana. Ilmoitukset menestyneistä urheilijoista tulee tehdä viimeistään 15.1.2017 mennessä.

Valintavuosi on kalenterivuosi ja palkitsemistilaisuus järjestetään valintavuoden jälkeen tammikuussa. Palkittavan on oltava saavutushetkellä kirjoilla Tuusulan kunnassa ja palkitseminen voi kohdistua myös ei paikkakuntalaisen seuran/joukkueen jäseneen, jos palkittava on tuusulalainen. Myös henkilö tai taho, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tuusulalaista liikuntakulttuuria mutta ei ole kirjoilla Tuusulassa, voidaan palkita kategoriassa 6.

ILMOITTAMISKAAVAKE

PALKITSEMISKATEGORIAT:

1) Yleinen sarja Olympialajit (päivittyvä lista). Mukaan lukien Suomessa merkittävässä asemassa olevat urheilumuodot.

2) Juniorit Olympialajit (päivittyvä lista). Mukaan lukien Suomessa merkittävässä asemassa olevat urheilumuodot.

3) Seniorit Olympialajit (päivittyvä lista). Mukaan lukien Suomessa merkittävässä asemassa olevat urheilumuodot.

4) Joukkueet (kaikki ikäluokat) Olympialajit (päivittyvä lista). Mukaan lukien Suomessa merkittävässä asemassa olevat urheilumuodot.

5) Muut lajit (kaikki ikäluokat ja joukkueet). World Games –lajiohjelmaan kuuluvat lajit ja ne urheilumuodot, joissa järjestetään kilpaurheilutoimintaa mutta ne eivät ole kansallisesti rinnastettavissa kategorioiden 1-4 lajeihin.

6) Liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinto. Ehdokkaaksi voidaan valita valmentaja, toimihenkilö, tapahtumaorganisaatio tai muu vastaava taho.

Palkitsemiskriteerit

Ehdokkaat kategorioihin 1-5 valitaan urheilumenestyksen perusteella. Valinta tehdään vuoden parhaan saavutuksen tai tuloksen perusteella. Saavutusten välillä suoritetaan keskinäistä vertailua ja harkintaa, joihin vaikuttavat lisäksi mm. ko. lajin levinneisyys, harrastajamäärät ja kansainvälinen sekä kansallinen asema.

Ehdokkaaksi kategoriaan 6 huomioidaan liikunnan ja urheilun eteen tehty pitkäaikainen työ ja vaikuttavuus paikkakunnan liikuntakulttuurin edistämiseksi. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää myös sellaisesta urheiluteosta, joka on ollut valtakunnallisesti merkittävä ja edistänyt myönteisellä julkisuudella tuusulalaista liikunta- ja urheiluelämää. Palkintoa ei voi saada kahtena vuonna peräkkäin kuin erityisen painavasta syystä.

Palkitsemistilaisuus

Palkitsemistilaisuus järjestetään kerran vuodessa (tammikuu) ja Tuusulan liikuntapalvelut kutsuu tilaisuuteen jokaisesta kategoriasta enintään viisi ehdolle palkittavaksi. Ehdokkaat valitsee liikuntalautakunta vuoden viimeisessä kokouksessaan (päivittyvä lista) ja kategorian parhaan valitsee lautakunnan erikseen nimeämä työryhmä. Stipendin suuruus määräytyy ensisijaisesti käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti.

Palkinnot

Kategoriat 1-5

Kategorian paras palkitaan palkintolaatalla ja stipendillä. Ehdokkaat palkitaan työryhmän esityksestä joko tavarapalkinnolla tai stipendillä.

Kategoria 6

Yhdelle myönnetään tunnustuspalkinto ja stipendi. Ehdokkaat palkitaan työryhmän esityksestä joko tavarapalkinnolla tai stipendillä.

Muut huomioitavat asiat

  • Kalenterivuonna menestyneen urheilijan/joukkueen ilmoittaminen on ensisijaisesti seuran ja taustajoukkojen vastuulla.
  • Mahdolliset stipendit maksetaan ensisijaisesti sen seuran tilille, jota palkittava edustaa palkitsemishetkellä.
  • Kalenterivuoden loppuun mennessä (31.12.) tulleet esitykset huomioidaan palkitsemistilaisuudessa (tammikuu).
  • Ehdokkaana voi olla samana vuonna vain yhdessä kategoriassa.
  • Liikuntalautakunta huomioi mahdollisuuksien mukaan menestyneitä urheilijoita myös järjestöjen omissa palkitsemistilaisuuksissa (kutsuttaessa). Menestyneelle urheilijalle/joukkueelle luovuttaa kukat liikuntalautakunnan puheenjohtaja/jäsen tai liikuntapäällikkö.
  • Liikuntalautakunta voi esittää palkitsemisen siirtämisestä kunnanhallitukselle, jos saavutus on erittäin merkittävä (Olympiamitali tms.).

LIIKUNTALAUTAKUNTA