Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Sähköisen asioinnin linkit

eDaisy https://tuusula.daisynet.fi/eDaisy 

Daisy Net https://tuusula.daisynet.fi

 

eDaisy

 eDaisy -sähköinen asiointi

eDaisy -sähköisen asioinnin kautta voit hoitaa 

  • Varhaiskasvatukseen hakemisen
  • Esiopetukseen ilmoittautumisen
  • Yksityisen hoidontuen sisarkorotuksen hakemisen
  • Tulotietojen ilmoittamisen
  • Irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Varhaiskasvatuspaikkapäätösten tiedoksianto ja vastaanottaminen tapahtuu eDaisyn kautta. 

 

Daisy Net
Daisy Net

Daisy Net on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa huoltajien ja henkilöstön viestinnän väline. Sen käyttö edellyttää voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta ja käyttäjän tunnistamista.  

Daisy Netissä huoltajat tekevät hoitoaikavaraukset, ilmoittavat lapsen poissaolot sekä lapsen ja huoltajien perustiedoissa tapahtuvat muutokset. Huoltajat pystyvät seuraamaan myös lasten hoitotuntien määrää reaaliaikaisesti. Daisy Netistä löytyy myös päiväkodissa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoja

Huomioithan, että eDaisy ja Daisy Net toimivat parhaiten seuraavien Internet-selainten uusimmilla versioilla: Chrome, Mozilla Firefox ja Safari.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Pirjo Lehtonen p. 040 314 4834 tai Vesa Joronen p. 040 314 3330.

 

Päivitetty 18.2.2020