Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Sähköisen asioinnin linkit

eDaisy https://tuusula.daisynet.fi/eDaisy 

Daisy Net https://tuusula.daisynet.fi

 

eDaisy

 eDaisy -sähköinen asiointi

eDaisy -sähköisen asioinnin kautta voit hoitaa varhaiskasvatuspaikan hakemiseen, tulotietojen toimittamiseen ja varhaiskasvatustarpeessa tapahtuviin muutoksiin liittyviä asioita. eDaisyn käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi palvelun kautta pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Varhaiskasvatuspaikkapäätösten tiedoksianto ja vastaanottaminen tapahtuu pääsääntöisesti eDaisyn kautta. 

  • Varhaiskasvatukseen hakeminen
  • Esiopetukseen ilmoittautuminen
  • Yksityisen hoidontuen sisarkorotuksen hakeminen
  • Tulotietojen ilmoittaminen
  • Irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Huomioi seuraavat asiat esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä

  • Jos olet ilmoittamassa lastasi kunnalliseen päiväkotiin tai koulun esiopetusryhmään, valitse ilmoittautumislomakkeelta Alue (esim. Hyrylä) ja toivottu esiopetuspaikka.
  • Jos olet ilmoittamassa lastasi yksityisen päiväkodin esiopetukseen, valitse lomakkeeksi Yksityisen hoidon tuen kuntalisä ja valitse toivottu esiopetuspaikka.

 

Yksityisen hoidontuen sisarkorotuksen hakeminen

Tuen hakeminen

Lisätietoja:
Yksityinen perhepäivähoito ja kotiin palkatut hoitajat: Paula Tuulaniemi
Yksityinen päiväkoti ja ryhmäperhepäivähoito: Vesa Joronen

Daisy Net
Daisy Net

Daisy Net on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa huoltajien ja henkilöstön viestinnän väline. Sen käyttö edellyttää voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta ja käyttäjän tunnistamista. Tunnistautua voi pankkitunnisteilla, mobiilitunnistautumisella tai käyttäjälle luoduilla tunnuksilla. 

Daisy Netissä huoltajat tekevät hoitoaikavaraukset, ilmoittavat lapsen poissaolot sekä lapsen ja huoltajien perustiedoissa tapahtuvat muutokset. Huoltajat pystyvät seuraamaan myös lasten hoitotuntien määrää reaaliaikaisesti. Daisy Netistä löytyy myös päiväkodissa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoja

Huomioithan, että eDaisy ja Daisy Net toimivat parhaiten seuraavien Internet-selainten uusimmilla versioilla: Chrome, Mozilla Firefox ja Safari.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Pirjo Lehtonen p. 040 314 4834 tai Vesa Joronen p. 040 314 3330.

 

Päivitetty 18.9.2019