Osoiteasiat

Kuinka osoitenumerot määrätään? 

Kunta antaa kaikille alueellaan sijaitseville rakennuksille osoitteen.

Asemakaava-alueella annetaan kaavan vahvistuttua uusille tonteille ohjeelliset osoitenumerot. Osoite vahvistuu rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Osoitenumeroinnin tulee olla kunnossa viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa. Osoite määräytyy kulmatonteille yleensä sen tien mukaan, mistä kulku tontille tapahtuu.  

Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu liittymän tai rakennuksen etäisyyteen tien alkupisteestä. 

Osoitekilvet

Rakennuksen osoitemerkinnän tulee olla selkeä ja opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä kiinteistölle. Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava.

Jos rakennus ei näy haja-asutusalueella nimetylle tielle, tulee sen osoitenumero sijoittaa kiinteistölle johtavan ajoväylän alkuun yli metrin korkeudelle maasta.

Tarkempaa ohjeistusta muun muassa osoitekilpien koosta löydät Kuntaliiton julkaisemasta Kunnan osoitejärjestelmä -suosituksesta.

Osoitenumerointi Tuusulassa 

Tuusulassa on käytössä 10-järjestelmä, jossa rakennuksen etäisyyden metrimäärästä tien alkupisteeseen otetaan pois viimeinen numero. Esimerkiksi Jokelantie 856 sijaitsee noin 8560 metrin päässä tien alkupisteestä sen vasemmalla puolella. Ututie 23 taas sijaitsee tien oikealla puolella noin 230 metrin päässä tien alkupisteestä.

Poikkeuksena on kuntarajan yli Nurmijärvelle jatkuvan Hämeentien numerointi, joka perustuu 100-järjestelmään. Tässä metrimäärästä otetaan 2 viimeistä numeroa pois. Tämä mahdollistaa numerojärjestyksen säilymisen kuntien välillä. Esimerkiksi Hämeentie 20 sijaitsee noin 2000 metrin päässä eteläisestä liikenneympyrästä.

Teknisesti tämä järjestelmä antaa kilometrin pituiselle matkalle vain kymmenen numeroa. Jos taloja on 15, rakennukset on jouduttu numeroimaan jo käytössä olevat osoitenumerot huomioon ottaen ja matkaperuste on silloin väärä.

Joillakin tieosuuksilla on kaava-aluetta, haja-asutusaluetta ja vanhaa niin sanottua taajamanumerointia. Tämän vuoksi numeroita on annettu myös järjestelmästä poiketen jo olemassa olevan tilanteen mukaan, jotta on vältytty koko tien numeroinnin uusimisesta.  

Teiden nimeäminen

Haja-asutusalueen tiet nimetään hakemuksesta. Nimeämisen edellytyksenä on kaksi asuttua kiinteistöä tien varrella. Hyväksyttävän tiennimen tulee erottua selkeästi muista Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen alueella olevien kuntien (18 kpl) nimistöistä.

Nimiä pyydetään ehdottamaan hakemuksessa, mutta kunta päättää lopullisesti nimen sopivuuden alueen nimistöön. Esimerkiksi Kirkkotie esiintyy jo 270:ssä Suomen kunnassa, joten uusia nimiä kaivataan.

Navigaattorit

Tuusulan kunta ei vastaa kaupallisten navigaattoriohjelmien paikannusongelmista. Navigaattoreiden valmistajat vastaavat omalta osaltaan järjestelmissään olevien virheiden korjaamisesta.


 
Tiedustelut osoitteista