Osoiteasiat

Kuinka osoitenumerot määrätään? 

Kunta antaa kaikille alueellaan sijaitseville rakennuksille osoitteen.

Asemakaava-alueella annetaan kaavan vahvistuttua uusille tonteille ohjeelliset osoitenumerot. Osoite vahvistuu rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Osoitenumeroinnin tulee olla kunnossa viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa. Osoite määräytyy kulmatonteille yleensä sen tien mukaan, mistä kulku tontille tapahtuu.  

Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu liittymän tai rakennuksen etäisyyteen tien alkupisteestä. 

Osoitekilvet

Rakennuksen osoitemerkinnän tulee olla selkeä ja opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä kiinteistölle. Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava.

Jos rakennus ei näy haja-asutusalueella nimetylle tielle, tulee sen osoitenumero sijoittaa kiinteistölle johtavan ajoväylän alkuun yli metrin korkeudelle maasta.

Tarkempaa ohjeistusta muun muassa osoitekilpien koosta löydät Kuntaliiton julkaisemasta Kunnan osoitejärjestelmä -suosituksesta.

Osoitenumerointi Tuusulassa 

Tuusulassa on käytössä 10-järjestelmä, jossa rakennuksen etäisyyden metrimäärästä tien alkupisteeseen otetaan pois viimeinen numero. Esimerkiksi Jokelantie 856 sijaitsee noin 8560 metrin päässä tien alkupisteestä sen vasemmalla puolella. Ututie 23 taas sijaitsee tien oikealla puolella noin 230 metrin päässä tien alkupisteestä.

Poikkeuksena on kuntarajan yli Nurmijärvelle jatkuvan Hämeentien numerointi, joka perustuu 100-järjestelmään. Tässä metrimäärästä otetaan 2 viimeistä numeroa pois. Tämä mahdollistaa numerojärjestyksen säilymisen kuntien välillä. Esimerkiksi Hämeentie 20 sijaitsee noin 2000 metrin päässä eteläisestä liikenneympyrästä.

Teknisesti tämä järjestelmä antaa kilometrin pituiselle matkalle vain kymmenen numeroa. Jos taloja on 15, rakennukset on jouduttu numeroimaan jo käytössä olevat osoitenumerot huomioon ottaen ja matkaperuste on silloin väärä.

Joillakin tieosuuksilla on kaava-aluetta, haja-asutusaluetta ja vanhaa niin sanottua taajamanumerointia. Tämän vuoksi numeroita on annettu myös järjestelmästä poiketen jo olemassa olevan tilanteen mukaan, jotta on vältytty koko tien numeroinnin uusimisesta.  

Teiden nimeäminen

Haja-asutusalueen tiet nimetään hakemuksesta. Nimeämisen edellytyksenä on kaksi asuttua kiinteistöä tien varrella. Hyväksyttävän tiennimen tulee erottua selkeästi muista Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen alueella olevien kuntien (18 kpl) nimistöistä.

Nimiä pyydetään ehdottamaan hakemuksessa, mutta kunta päättää lopullisesti nimen sopivuuden alueen nimistöön. Esimerkiksi Kirkkotie esiintyy jo 270:ssä Suomen kunnassa, joten uusia nimiä kaivataan.

Yksityiset karttapalvelut ja navigaattorit

Tuusulan kunta ei vastaa yksityisten karttatoimittajien, kuten Googlen kaltaisten yritysten kaupallisista tuotteista, palveluista ja tietosisällöstä. Kunnalla ei ole keinoja eikä valtuuksia päivittää yksityisten karttapalveluiden tietosisältöä. GoogleMapsin tiedot päivittyvät heidän palveluunsa ainoastaan Googlen oman halukkuuden, intressien ja kanavien pohjalta. GoogleMaps-karttapalvelun tietosisältö on epävirallista, joka saattaa sisältää täysin virheellisiä osoitetietoja. Palveluun merkityt osoitteet eivät pohjaudu mihinkään viralliseen tietoon, vaan ne on voitu esimerkiksi keksiä joko Googlen tai yksityisen ihmisen lähettämän osoitekorjausehdotuksen pohjalta.

Kunta ei ole vastuussa yksityisen karttapalvelun virheellisistä tiedoista, joita saatetaan käyttää esimerkiksi logistiikkayritysten ja yksityisten ambulanssien kaupallisissa navigaatiosovelluksissa. Navigaattoreiden valmistajat vastaavat omalta osaltaan järjestelmissään olevien virheiden korjaamisesta. Tuusulan kunta antaa rakennuksille viralliset osoitteet, jotka löytyvät Tuusulan karttapalvelussa ajantasaisina https://kartta.tuusula.fi/. Kunnan antamat viralliset osoitteet lähetetään kunnasta myös Digi- ja väestöviraston väestötietojärjestelmän rakennustiedoiksi ja sitä kautta mm. pelastuslaitos saa oikeat osoitetiedot käyttöönsä.

  

Yhteystiedot

Tiedustelut osoitteista