Tuettu varhaiskasvatus

Tuetun varhaiskasvatuksen tavoitteena on huomata lapsen erityisen tuen tarve mahdollisimman varhain. Tuen tarve voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista. Lapselle, jolla on tuen tarvetta, järjestetään tarvittava kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuspaikkaan.

Varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu). Esiopetuksessa lapselle laaditaan oppimissuunnitelma yleiseen tai tehostettuun tukeen. Erityisen tuen lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks).

Tuki rakennetaan erilaisin pedagogisin ratkaisuin lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Mikäli lapsen varhaiskasvatuspaikan tukitoimet eivät riitä, lapsella on mahdollisuus sijoittua integroituun erityisryhmään.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) toimivat vastuualueidensa erityispedagogiikan asiantuntijoina.