A

Tuettu varhaiskasvatus

Tuetun varhaiskasvatuksen tavoitteena on huomata tuen tarve mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. Tuen tarve voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista ja se voi liittyä lapsen normaaliin kehitykseen. Lapselle, jolla on tuen tarvetta, järjestetään tarvittava kehityksen, kasvun ja oppimisen tuki omaan hoitopaikkaan. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa edellyttää tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa.

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien, lapsiryhmän kasvattajien ja lapsen kuntouttavien tahojen kanssa Toiminta- ja ohjaussuunnitelma (TOS), jota arvioidaan säännöllisesti. Esiopetuksessa lapselle laaditaan oppimissuunnitelma tehostettuun tukeen tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tuki rakennetaan erilaisin pedagogisin ratkaisuin lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen lapsiryhmää voidaan pienentää tai ryhmään voidaan palkata henkilökohtainen - tai ryhmäavustaja. Mikäli lapsen oman hoitopaikan tukitoimet eivät riitä, lapsella on mahdollisuus sijoittua integroituun erityisryhmään.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (Veo) toimivat vastuualueidensa varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoina.

 

päivitetty: 14.6.2017