Energiansäästö

Tuusulan kunta parantaa energiatehokkuutta jatkuvalla työllä. Monet toimenpiteistä eivät näy ulospäin: energiaa säästetään esimerkiksi tasaamalla kiinteistöjen sisäisiä lämpötilaeroja sekä varmistamalla ilmanvaihdon oletusarvot ja niiden paikkansapitävyys. Sisäilman laadusta huolehditaan ensisijaisesti.

Toimenpiteet määritellään kiinteistökohtaisesti niiden erojen mukaan, eikä kaikissa kiinteistöissä välttämättä ole tarpeen tehdä mitään. Lämpötilaa ei esimerkiksi alenneta kategorisesti asteella. Osassa kiinteistöjä on irtaimistoa tai toimintoja, jotka vaativat tiettyä sisälämpötilaa. Osassa kiinteistöjä lämpötila voi jo valmiiksi olla alhaisempi kuin toisissa.

Kunnan tilapalvelut on yhteydessä suoraan yksiköihin kiinteistökohtaisista toimenpiteistä.

Kunnan kiinteistöissä tehtäviä toimenpiteitä:

  • Toimenpiteitä tehdään porrastetusti ja kiinteistö kerrallaan.
  • Muutoksista kerrotaan kiinteistön käyttäjille.
  • Lämpötilat tarkastetaan ja niitä säädetään tarvittaessa.
  • Ilmanvaihdosta huolehditaan jatkossakin.
  • Ylimääräistä valaistusta voidaan vähentää toisarvoisista tiloista, kuten käytäviltä.
  • Esimerkiksi liikuntakohteet ovat edelleen käytössä. Uimahallien saunat ovat käytössä vuorotellen. Merkittäviä muutoksia liikuntapalveluihin ei ole tulossa välittömästi.

Energiansäästö tuo mukanaan rahallisia säästöjä. Lisäksi sen avulla autetaan vähentämään energian kokonaiskulutusta ja erityisesti pienentämään sähköpulan ja sähkökatkojen riskiä. Kaikki säästötoimet toteutetaan niin, että niiden vaikutus kunnan tilojen käytettävyyteen ja palvelujen saatavuuteen on mahdollisimman vähäinen.

Kaikkien teot ovat tärkeitä

Tuusulan kunta säästää energiaa monin tavoin. Kunta on jo aiemmin kertonut olevansa mukana Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran Astetta alemmas -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on saada suomalaiset tekemään energiatekoja ja pienentää energiankulutusta pysyvästi.

Osana säästöhanketta on energiansäästövinkkien antaminen ja säästökeinoista kertominen kunnan henkilöstölle. Jokainen voi vaikuttaa energiankulutukseen työpaikalla. Säästökeinoja ovat esimerkiksi valojen sammuttaminen työpisteeltä sieltä poistuttaessa sekä virran katkaisu tietokoneesta ja erillisistä näytöistä työpäivän päätteeksi.

Jokaisen omakohtainen osallistuminen lämmön, sähkön ja veden järkevään käyttöön on tärkeää. Pienetkin teot auttavat.

Lisää aiheesta

Astetta alemmas - energiansäästövinkkejä
Sähkön riittävyydestä ja varautumisesta sähköpulaan: Tietoa sähköpulasta - Fingrid
Tuusulan kunnan varautuminen mahdolliseen sähköpulaan – yksiköiden toiminta katkojen aikana -tiedote 23.12.2022