• Avoin varhaiskasvatus: lasten kerhot, perhekerhot

Avoin varhaiskasvatus: lasten kerhot, perhekerhot

Lasten kerhot ja perhekerhot ovat avointa varhaiskasvatusta, joka on vaihtoehto silloin, kun lapsella ei ole tarvetta koko- tai osa-aikaiselle varhaiskasvatukselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään alueellisissa perhekeskuksissa.

Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistuminen mahdollistaa Kelan tukien saamisen (kotihoidontuki) .

Lasten kerhot

Tuusulan kunta tarjoaa avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa Perhekeskus Myötätuulessa Hyrylässä, Perhekeskus Ikiomassa Kellokoskella sekä Notkopuiston perhekeskuksessa Jokelassa. Kerhoja järjestetään 2-5-vuotiaille lapsille 1-4 kertaa viikossa 2,5-3 tuntia kerrallaan lapsen iän mukaan.

Kerhot ovat osa avointa varhaiskasvatusta ja toiminta noudattaa Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö. Toiminta on pedagogisesti suunniteltua ja se toteutuu vuorovaikutuksessa lasten ja huoltajien kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Leikillä on kaikessa toiminnassa keskeinen merkitys. Turvallinen ja myönteinen ilmapiiri on toiminnan perusta. Kerhossa lapset totuttelevat muutaman tunnin eroon vanhemmistaan ja toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa.

Kerhojen toiminta-aika on elokuusta toukokuun loppuun, noudattaen koulujen työ- ja loma-aikoja.

Varhaiskasvatuksen kerhoihin on jatkuva haku ja paikat täytetään hakujärjestyksessä.Haku tapahtuu sähköisesti varhaiskasvatushakemuksella. Syksyn kerhoihin haku alkaa keväällä.

Kerhoon osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen tai kotihoidon tuen kuntalisään.

Varhaiskasvatuksen kerhot ovat maksuttomia syksystä 2018 alkaen.

 

Perhekerhot

Vanhemmat ja lapset ovat yhdessä tervetulleita perhekeskusten perhekerhoihin.

Perhekerhot tarjoavat lapsille mahdollisuuden harjoitella vuorovaikutustaitoja ryhmässä sekä kokea iloa ja elämyksiä erilaisissa toiminnoissa.

Perhekerhossa voit tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja saada vertaistukea.  Tarvittaessa on mahdollista saada ohjausta ja apua myös varhaiskasvatuksen ammattilaisilta.
Perhekeskuksessa saat tietoa kunnan muista lapsiperheiden palveluista. Perhekeskuksissa vierailee ajoittain myös asiantuntijoita alustamassa vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvää keskustelua. Toimintaa toteutetaan kuukausiohjelman mukaisesti.


Myös järjestöt ja muut toimijat järjestävät toimintaa perhekeskuksen tiloissa. Lisätietoja saat perhekeskuksen henkilökunnalta. Tilat ovat vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin myös perheille.

Lisätietoa toiminnasta saat perhekeskusten viikko-ohjelmasta ja kunkin yksikön omilta fb-sivuilta.

 Sivu päivitetty: 30.1.2018