A
tuusulan_vesi_logo_2013_web_vaaka

Vikailmoitukset

Työaikana
040 314 3138 tai
040 314 3141
 
Työajan ulkopuolella
040 314 3125
 

Luomuvettä

Tuusulassa juodaan luomuvettä.

Näin luet vesimittarin

Muista ilmoittaa vesimittarin lukema kerran vuodessa

Tuusulan Vesi rakentaa

Majatie Oy rakentaa parhaillaan vesijohtoa ja paineviemäriä Kellokosken Linjamäessä. Aikaisintaan linja on valmis marraskuussa 2017, ja asukkaita tiedotetaan, kun linjaan voi liittyä. Urakan aikana ei ole mahdollista liittää kiinteistöjen johtoja vesihuoltolaitoksen runkojohtoihin, koska painelinjojen tiiviys ja veden laatu on varmistettava, ennen kiinteistöjen liittymistä.

Liittyminen vesihuoltoon

Kiinteistö vastaa kiinteistöjen tonttijohtojen rakentamisesta ja asentamisesta. Tuusulan Vesi asentaa vesimittarin, tonttiventtiilin ja liittää kiinteistön putket runkoverkkoihin.
 
Muista tilata liitostyö kahta viikkoa ennen toivottua liittämisajankohtaa numerosta 040 314 3138 (arkisin klo 8.15-9.15)

Kiinteistöjen sadevedet

Omalla pihalla voi tehdä ratkaisuja, joilla vaikuttaa osaltaan lähivesistöjen laatuun. Asfaltin sijasta kannattaa suosia vettä läpäiseviä pintoja ja puutarhaan voi tehdä vesiaiheita, jotka viivyttävät vettä tontilla. Kattovesiä voi myös kerätä kasteluvedeksi.
 

Maailman parasta hanavettä saa Suomesta

Toimiva vesihuolto on avain yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittymiseen. Puhdas vesi ja sen mahdollistama hygienia ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Vesi on olennainen osa Suomea ja suomalaisuutta. Puhdas hanavesi sekä puhtaat vesistöt ovat yhteistä ja arvokasta kansallisomaisuuttamme, josta voimme olla ylpeitä.
 
Vesihuoltolaitokset tekevät laadukkaan hanaveden eteen paljon työtä. Lisäksi vesihuoltolaitokset keräävät ja puhdistavat tehokkaasti käytetyn hanaveden eli jäteveden ja palauttavat veden takaisin vesistöihin luonnon kiertokulkuun. Vedenhankintajärjestelmä kattaa koko ketjun vesilähteeltä vedenkäsittelyn kautta vesijohtoverkostossa tapahtuvaan vedentoimitukseen. Vesihuoltolaitokset seuraavat, ohjaavat ja kunnossapitävät järjestelmää ympäri vuorokauden, varmistaakseen puhtaan hanaveden jatkuvan toimituksen.
 
 "Koko Suomen historian ajan olemme kehittäneet vesilaitoksia ja vesijohtoverkostoja, jotta sinä saisit maailman parasta puhdastahanavettä. Nauti siitä, ole hyvä." Terveisin vesilaitoksesi

Lue asiakaslehdestä, miten vesilaskua tulkitaan

Kun viemäri ei vedä

Kun kiinteistön oma viemäri ei vedä, ota yhteyttä yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja.
 
Jos epäilet, että viemäritukos ei johdu tonttiviemäristä, ota yhteyttä Tuusulan veteen.
 
Yleisimpiä tukosten aiheuttajia ovat kotitalousrasvat, vaipat ja jätteet, jotka eivät kuulu viemäriin! Katso lisää www.pytty.fi

Vedenjakeluhäiriön jälkeen

Veden maku- ja värihäiriöt ovat mahdollisia aina vesijohtojen korjaustöiden jälkeen. Veden paineen vaihtelu voi aiheuttaa veden pärskintää. Tilanne korjaantuu juoksuttamalla kylmää vettä niin kauan, että vesi on kirkasta ja pärskintä loppuu.

Kulutus-Web

Kulutus-Web on palvelu, jonka kautta voit ilmoittaa vesimittarin lukeman, seurata vedenkäyttöäsi ja antaa palautetta.

Vältä tulvat kellarissa

Huolehdi, että kellaritilat on suojattu viemäritulvalta padotusventtiilillä (sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan) tai jätevedenpumppaamolla. Etenkin vanhoilla kiinteistöillä voi olla jälkeenpäin rakennettuja viemäröityjä kellaritiloja, joista puuttuu tarvittavat laitteet. Omistajanvaihtojen yhteydessä on myös tavallista, ettei tieto padotusventtiilistä siirry uudelle omistajalle. Jos kellaritiloja on rakennettu vesihuoltolaitoksen antaman padotuskorkeuden alapuolelle, on kiinteistön omistaja velvollinen huolehtimaan tulvasuojauksesta ja laitteiden kunnosta.
 
Padotuskorkeus tarkoittaa tasoa, jolle viemärivesi voi nousta kunnan putkessa esimerkiksi kovilla sateilla tai viemäritukoksen seurauksena. Jos viemäröidyn tilan lattiataso on alempana kuin liitoslausunnossa annettu padotuskorkeus, joutuu kiinteistön omistaja vastaamaan tulvasta aiheutuneista vahingoista. Myöskään vakuutus ei aina korvaa viemäritulvista aiheutuneita vahinkoja.
 
Lisätiedot p. 040 314 3580

Turvaa kotisi vesihuolto

Omakotitaloasujalla on paljon huolehdittavaa, eikä vesi- ja viemäriasiat välttämättä ole päällimmäisenä mielessä, varsinkaan jos kaikki toimii. Kun vanhat ja huonokuntoiset putket hajoavat, voi tilanne olla se, että mikään vakuutus ei korvaa vahinkoja. Tonttijohtojen ikä ja kunto kannattaa tarkastaa säännöllisesti ja huolehtia, että kiinteistön kaikki vesihuoltolaitteet on asianmukaisesti huollettuja. Lataa alla oleva vesihuollon muistilista kotisi turvaamiseksi
 

Pidä huolta tonttiventtiilistä

Kiinteistön tonttiventtiili on omistajan vastuulla ja se kannattaa pitää hyvin näkyvillä. Tuusulassa kartoitetaan vanhojen alueiden tonttiventtiilien sijainteja myös vesihuollon kartalle. Uusilla alueilla tonttiventtiilit kartoitetaan automaattisesti.