Oppilashuoltoryhmä

Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja sekä luokanvalvoja.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Vakituiset jäsenet:

Satu Lindqvist, rehtori, puheenjohtaja, koollekutsuja

Heidi Tuomikoski, laaja-alainen erityisopettaja

Tiina Mämmelä, kouluterveydenhoitaja

Sannamari Siiskonen, koulukuraattori 

Arja Heinonen, koululaisten tukihenkilö

 

Kutsuttaessa myös:

Opettajat

Muut erityistyöntekijät

Oppilaat sekä heidän vanhempansa