Oppilaan poissaolo

Oppilaan poissaolo tulee anoa etukäteen opettajalta ja yli kolmen vuorokauden vapautusta koulutyöstä rehtorilta Wilmassa kohdasta Hakemukset ja päätökset.

Äkilliset sairauspoissaolot ilmoitetaan opettajan ohjeistamalla tavalla.