A

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

Holhoustoimen edunvalvontapalveluilla pyritään auttamaan henkilöitä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan. Edunvalvoja on tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet kykyjä niin, ettei henkilö itse kykene valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan.

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) holhoustoimen edunvalvontapalvelut tuotetaan Tuusulan kunnan organisaation osana toimivassa Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkössä.

Palvelujen parissa työskentelee viisi yleistä edunvalvojaa sekä yksi laskentasihteeri, yksi edunvalvontasihteeri ja yksi toimistosihteeri, joka hoitaa myös Järvenpään, Keravan ja Tuusulan terveyskeskusten potilasasiamiehen tehtäviä.

Edunvalvonnan toimitilat sijaitsevat Hyrylässä osoitteessa Koskenmäenpolku 4 D 3, 2. krs. Kaikkien edunvalvojien puhelinajat ovat ma - pe kello 9.00 - 11.00. Asiakastapaamiset ajanvarauksella.

Raila Saarentaus, I yleinen edunvalvoja 
Mia Mäenpää, II yleinen edunvalvoja 
Piia Salmela, III yleinen edunvalvoja
Hanna Pasanen, vs. IV yleinen edunvalvoja
Anne Kostamo, V yleinen edunvalvoja
Tuula Kujamäki, laskentasihteeri 
Natalie Pirnes, edunvalvontasihteeri 
Karam Saini, edunvalvontasihteeri
Raija Huhtala, toimistosihteeri

Edunvalvojat voivat sopimuksen mukaan tavata asiakkaita myös toimialueen muissa kunnissa asioiden hoidon tätä edellyttäessä.