Valtuusto

Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista ja takauksista. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta, mm. lautakunnista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kunnan asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Valtuuston
- puheenjohtaja on Kati Lepojärvi
- 1. varapuheenjohtaja Kim Kiuru
- 2. varapuheenjohtaja Kari Kinnunen

Valtuuston jäsenten yhteystiedot

Tuusulan valtuustossa on 51 valtuutettua, jotka jakaantuvat poliittisiin ryhmiin.

  • 13 Tuusulan Sosialidemokraattien (SDP rp) valtuustoryhmä  
  • 13 Kokoomuksen valtuustoryhmä
  • 10 Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
  • 5 Tuusulan Keskustan valtuustoryhmä
  • 3 Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmä
  • 3 Vihreiden valtuustoryhmä
  • 2 Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmä
  • 1 Svenska folkpartiet i Tusby fullmäktige grupp
  • 1 Kristillisdemokraattisen puolueen valtuustoryhmä

Valtuustoryhmät

Kokoukset

Valtuuston kokousaikataulu.

Kokousten videointi

Valtuuston kokoukset on videoitu 10.10.2016 alkaen. Kokousta voi seurata reaaliaikaisesti tai jälkikäteen tallennettuna.

Tuusulan valtuuston videot kokouksista

Valtuuston esityslista julkaistaan n. 10 päivää ennen kokousta netissä.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nettiin sen hyväksymisen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa, Hyryläntie 16, kokousta seuraavana perjantaina klo 13.00-15.00.

Muutoksenhaku valtuuston päätöksistä tehdään ko. kokouksen pöytäkirjaan liitetyn valitusosoituksen ohjeiden mukaisesti.

Valtuuston työjärjestys

Tietoja valtuuston päätöksistä antaa kunnansihteeri Tuula Hyttinen.