Valtuusto

Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista ja takauksista. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta, mm. lautakunnista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kunnan asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Valtuuston puheenjohtajisto:

 • puheenjohtaja Kati Lepojärvi
 • 1. varapuheenjohtaja Kim Kiuru
 • 2. varapuheenjohtaja Kari Kinnunen

Valtuuston jäsenten yhteystiedot

Tuusulan valtuustossa on 51 valtuutettua, jotka jakaantuvat poliittisiin ryhmiin:

 • 13 henkilöä, Tuusulan Sosialidemokraattien (SDP rp) valtuustoryhmä  
 • 13 henkilöä, Kokoomuksen valtuustoryhmä
 • 10 henkilöä, Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
 • 5 henkilöä, Tuusulan Keskustan valtuustoryhmä
 • 3 henkilöä, Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmä
 • 3 henkilöä, Vihreiden valtuustoryhmä
 • 2 henkilöä, Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmä
 • 1 henkilö, Svenska folkpartiet i Tusby fullmäktige grupp
 • 1 henkilö, Kristillisdemokraattisen puolueen valtuustoryhmä

Tutustu myös sivuun Tuusulan valtuustoryhmät

Toimielinten kokousten ajankohdat

Kokousaikatauluun voit tutustua Toimielinten kokousajat -sivulla.

Valtuuston kokousten videointi

Valtuuston kokoukset on videoitu 10.10.2016 alkaen. Kokousta voi seurata reaaliaikaisesti tai katsoa tallenteen jälkikäteen verkko-osoitteessa julkinen.fi/tuusula

Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisu

Valtuuston esityslista julkaistaan noin 10 päivää ennen kokousta kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen hyväksymisen jälkeen.

Muutoksenhaku valtuuston päätöksistä tehdään kokouksen pöytäkirjaan liitetyn valitusosoituksen ohjeiden mukaisesti.

Tietoja valtuuston päätöksistä antaa kunnansihteeri Tuula Hyttinen.