Valtuusto

Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista ja takauksista. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta, mm. lautakunnista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kunnan asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Valtuuston puheenjohtajisto:

 • puheenjohtaja Jari Immonen
 • 1. varapuheenjohtaja Janne Mellin
 • 2. varapuheenjohtaja Liisa Palvas

Valtuuston jäsenten yhteystiedot

Tuusulan valtuustossa on 51 valtuutettua, jotka jakaantuvat poliittisiin ryhmiin:

 • 14 henkilöä, Kokoomuksen valtuustoryhmä
 • 10 henkilöä, Tuusulan Puolesta valtuustoryhmä
 • 7 henkilöä, Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmä
 • 8 henkilöä, Tuusulan Sosialidemokraattien (SDP rp) valtuustoryhmä  
 • 4 henkilöä, Tuusulan Keskustan valtuustoryhmä
 • 3 henkilöä, Vihreiden valtuustoryhmä
 • 1 henkilö, Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmä
 • 1 henkilö, Svenska folkpartiet i Tusby fullmäktige grupp
 • 1 henkilö, Kristillisdemokraattisen puolueen valtuustoryhmä
 • 1 henkilö, Valtuustoryhmä Pasi Huuhtanen
 • 1 henkilö, Valtuustoryhmä Raimo Stenvall

Tutustu myös sivuun Tuusulan valtuustoryhmät

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevia keskeisiä asioita. 

Toimikuntaan kuuluvat:

 • puheenjohtaja, pormestari
 • apulaispormestarit
 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • lautakuntien puheenjohtajat (lukuun ottamatta keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajia)
 • valtuustoryhmien puheenjohtajat
 • sihteeri, kansliapäällikkö

Toimielinten kokousten ajankohdat

Kokousaikatauluun voit tutustua Toimielinten kokousajat -sivulla.

Valtuuston kokousten seuranta

Valtuuston kokouksia voi seurata reaaliaikaisesti osoitteessa julkinen.fi/tuusula.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisu

Valtuuston esityslista julkaistaan noin 10 päivää ennen kokousta kunnan verkkosivuilla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sen hyväksymisen jälkeen.

Muutoksenhaku valtuuston päätöksistä tehdään kokouksen pöytäkirjaan liitetyn valitusosoituksen ohjeiden mukaisesti.

Tietoja valtuuston päätöksistä antaa hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen p. 040 314 3003, etunimi.sukunimi(at)tuusula.fi.