A

Valtuusto

Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista ja takauksista. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta, mm. lautakunnista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kunnan asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Valtuuston
- puheenjohtaja on Arto Lindberg
- 1. varapuheenjohtaja Lauri Untamo
- 2. varapuheenjohtaja Veikko Seuna.

Valtuuston jäsenten yhteystiedot

Tuusulan valtuustossa on 51 valtuutettua, jotka jakaantuvat seuraavasti poliittisiin ryhmiin:

– 16 Tuusulan Kokoomuksen (KOK) valtuustoryhmä
– 12 Tuusulan Puolesta ry
– 11 Tuusulan Sosialidemokraattien (SDP) valtuustoryhmä
– 7 Keskiryhmän (Kesk 4, RKP 1, KD2 ) valtuustoryhmä
– 3 Tuusulan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
– 1 Vihreiden valtuustoryhmä
– 1 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kuluvalla valtuustokaudella on valtuustoryhmissä tapahtunut seuraavat muutokset:

– Perussuomalaisten valtuustoryhmän 1 valtuutettu liittynyt Kokoomuksen valtuustoryhmään
– Tuusulan puolesta valtuustoryhmän 1 valtuutettu perustanut oman valtuustoryhmän.

Valtuustoryhmät

Kokoukset

Valtuuston kokousaikataulu.

Kokousten videointi

Valtuuston kokoukset on videoitu 10.10.2016 alkaen. Kokousta voi seurata reaaliaikaisesti tai jälkikäteen tallennettuna.

Tuusulan valtuuston videot kokouksista

Valtuuston esityslista julkaistaan n. 10 päivää ennen kokousta netissä.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan nettiin sen hyväksymisen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa, Hyryläntie 16, kokousta seuraavana perjantaina klo 13.00–15.00.

Muutoksenhaku valtuuston päätöksistä tehdään ko. kokouksen pöytäkirjaan liitetyn valitusosoituksen ohjeiden mukaisesti.

Valtuuston työjärjestys

Tietoja valtuuston päätöksistä antaa kunnansihteeri Tuula Hyttinen.