Päätöksenteko

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanhallituksen konsernijaosto, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat.

 • Kunnanvaltuusto
 • Kunnanhallitus
 • Kunnanhallituksen konsernijaosto
 • Tarkastuslautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Kasvatus- ja sivistyslautakunta
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 • Kuntakehityslautakunta
 • Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaosto
 • Tekninen lautakunta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
 • Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
 • Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Kuntalain mukaan kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset.

Valtuusto

Kunnanhallitus

Yllä mainitun luottamushenkilöorganisaation lisäksi kunnassa toimii myös nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä lapsi- ja perheasianneuvosto ja kehittämisverkostoja.