Kulttuurikasvatussuunnitelma

Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma 
takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria

Mikä kulttuurikasvatussuunnitelma on?

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana opetusta ja tuodaan osaksi lapsen elämää. Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma eli Kultsu kattaa vuosiluokat 1.-9. Kultsun sisällöt tarjotaan jokaiselle luokalle kaikissa Tuusulan kouluissa. Myös varhaiskasvatus ja lukio saavat omat suunnitelmansa.


Miksi kulttuurikasvatussuunnitelma?

Kulttuurikasvatussuunnitelma helpottaa opettajan mahdollisuuksia hyödyntää kunnan laajoja kulttuuri-, museo- ja kirjastopalveluita ja sen sisällöt saavuttavat koko ikäluokan koulun sijainnista riippumatta. Kaikkia toimijoita sitovana opetussuunnitelman liitteenä se takaa lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin.

  • Tukee lasten ja nuorten kulttuurista yleissivistystä
  • Tukee  kulttuuri- ja kotiseutuidentiteettiä
  • Auttaa opettajaa hyödyntämään paikallisia kulttuurin sisältöjä ja oppimisympäristöjä
  • Liitteenä opetussuunnitelmassa
  • Tarjoaa oivalluksia ja elämyksiä
  • Takaa oppilaille tasa-arvoisen pääsyn taiteeseen ja kulttuuriin


Miten Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelmaa käytetään?

Tuusulan Kultsu etenee polkuna luokka-asteelta toiselle. Malli takaa niin sanotun kulttuuriopetuksen minimin, jonka järjestävät Tuusulan kulttuuripalvelut (=kirjasto, kulttuuri ja museo). Sen lisäksi on useita muita yhteistyömahdollisuuksia ja - kumppaneita kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen kouluissa. Tuusulassa ja lähialueilla on aktiivisia taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia sekä lukuisia taide- ja kotiseututoimijoita.

Kultsun kulku pähkinänkuoressa

1. lk Takun ja Jekun kirjastoseikkailu
Kirjastonkäytön aakkoset lähikirjastossa tai kirjastoautossa
1. lk Kissa vieköön, mitä historiaa!
Elämää vanhassa Klaavolassa

2. lk Tanssi- tai teatterityöpaja
Liikettä ja ilmaisua omalla koululla

3. lk Itsenäisyyspäivän juhla
Vuodesta toiseen iloiset ja odotetu juhlat

3. lk Lukuiloa!
Kirjavinkkaus koululla tai kirjastossa

4. lk Alkupamaus kotiseututuntemukseen
Retki ja oppitunti

5. lk Hyvä idis! Think Tank Tuusula
Ryhmätyöt ja verkkohappening

6. lk Kuvataiteen monet viestit
Kohtaamisia ja tulkintoja taidenäyttelyssä (Halosenniemi, Erkkola tai Taidekeskus Kasarmi)

7. lk Tietoa ja taitoa kirjastosta
Toiminnallinen kirjastokäynti

8. lk Taidetestaajat
Valtakunnallinen hanke, taidevierailuja

9. lk K9-kulttuurikortti
Toimii mobiilisti, runsaasti rahanarvoisia etuja


Tutustu kulttuurikasvatussuunnitelman kaikkiin materiaalehin:

LIITE OPS Tuusulan kulttuurikasvatussuunnitelma, vuosiluokat 1-9_2017-2018

Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on ensin esitelty kaikille kouluille suunnattu tarjonta luokka-asteittain etenevässä taulukossa ja sen jälkeen löytyy lista muusta tarjonnasta ja toteutusmahdollisuuksista.

Tuusulan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman käyttönotto on aloitettu syksyllä 2016. Kulttuurikasvatussuunnitelma on opetussuunnitelman liite.

Ensimmäinen kulttuurikasvatussuunnitelma tehtiin pitkälti kokoamalla yhteen yleisen kulttuurin, museon opetustoiminnan ja kirjaston kouluyhteistyön palvelut, ja laajennettu palvelutarjonta tavoittamaan koko ikäluokan. Kulttuurikasvatussuunitelmaa kehitetään edelleen käyttöönotosta saatujen palautteiden perusteella. Vuodelle 2017 tehtiin pieniä muutoksia sisältöihin ja toteusajankohtiin.

Kysy lisää, kommentoi ja ihmettele!
kulttuurituottaja taiju.kiesila(at)tuusula.fi, p. 040 314 3435.