Kulttuurikasvatussuunnitelmat

Tuusulan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu

Tuusulan kulttuurikasvatus-suunnitelmat Kultsu ja Taika Kultsu  
takaavat kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria

Mikä kulttuurikasvatus-suunnitelma on?

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana varhaiskasvatusta ja opetusta ja tuodaan osaksi lapsen elämää.

Tutustu Tuusulan perusopetuksen Kultsuun ja varhaiskasvatuksen Taika Kultsuun sivuilla www.tuusulankulttuurikasvatus.fi