• Anttilan tilakeskus - sopisiko toimintanne tänne?

  • Anttilan tilakeskus - suunnittelu etenee kohti asemakaavaluonnosta

Anttilan tilakeskus

Suunnittelu etenee

Anttilan tilakeskuksen suunnittelu etenee Europan 15 -arkkitehtuurikilpailun voittajien ideoiden pohjalta kohti asemakaavaluonnosta ja rannan virkistyskäytön tarkempaa suunnittelua. Suunnittelua tehdään yhteistyössä voittajaryhmien, Tuusulan kunnan, yritysten, toimijoiden sekä asukkaiden kanssa.

Alueelle tavoitellaan uudenlaista asumista ja tuotantoa yhdistävää ja jopa kansainvälisesti kiinnostavaa vetonaulaa. Kiertotalouteen ja energiantuotantoon liittyvien ratkaisujen suunnitellaan olevan keskeinen osa alueen imagoa. Yhteisenä tavoitteena on luotsata Anttilan tilakeskus kohti nykypäivän tuotantoa, ekologisuutta ja asumista. Nyt on oiva tilaisuus kääntää katse kohti tulevaisuutta ja visioida itselleen ja toiminnalleen räätälöityjä tiloja ja innovatiivista tuotantoa.

Kaavatyön edetessä asukkaita kuullaan kaavaprosessin mukaisesti. Lisäksi on järjestetty ja tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia tai työpajoja.

13.2.2020 pidettyssä työpajassa rannan virkistyskäytön suunnittelun painopisteeksi toivottiin veneilyyn liittyvän toiminnan kehittämistä alueelle. Saatujen toiveiden pohjalta rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on tarkoitus laittaa julkisesti nähtäville syksyn 2020 aikana. Nähtävilläoloaikana suunnitelmia esitellään yleisölle.

Saadun palautteen pohjalta voidaan edetä kohti tarkempia suunnitelmia ja lopulta toteutukseen.

Kunnan suunnitelmien nähtäville laitosta ilmoitetaan virallisesti

  • Kunnan kuulutukset -sivulla: /kuulutukset/index.tmpl?sivu_id=1103
  • Tuusulan kunnan ilmoitustaululla, joka sijaitsee Tuusinfon tiloissa osoitteessa Autoasemankatu 2 (kirjaston ovi)
  • Keski-Uusimaa viikko -lehdessä keskiviikkoisin

 

 

Europan_Tuusulan_voittajatyö

Yllä voittajatyön havainnekuva. 

>> Linkki Europan.fi -sivulle

 

Mikä on Europan?

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupan ammattilaisille. Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä Euroopan maassa ja kohteita on mukana noin 50.

Tuusulan mukana oleva kohde on Anttilan tilakeskus.

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.