• Europan 15

Europan 15

EUROPAN15

Kilpailu alkaa keväällä 2019 voittaja julistetaan joulukuussa.

Mikä on Europan? Europan on joka toinen vuosi järjestettävä

kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille

arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille.

Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa

kahdessakymmenessä Euroopan maassa ja

kohteita on mukana noin 50.

Tuusulan mukana oleva kohde on Anttilan tilakeskus