• Anttilan tilakeskus - sopisiko toimintanne tänne?

  • Anttilan tilakeskus - suunnittelu etenee kohti asemakaavaluonnosta

Anttilan tilakeskus

TERVETULOA

SUUNNITTELUTYÖPAJAAN

to 13.2.2020 klo 17–20!

Voittajatiimit ja kunnan kaavoittajat ovat mukana työpajassa.

Paikka: Anttilan tilakeskuksella sijaitseva toimintakeskus Kettunen, Tähtientie 2, Tuusula.

Lisätiedot:
Kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos
p. 040 314 2014 ja kaavasuunnittelijat
Teija Hallenberg, p. 040 314 3039,
Katja Gräsbeck, p. 040 314 3036,

s-posti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Tilaisuudessa on mukana myös
osallistuvan budjetoinnin
Pop Up
-äänestyspiste!

Anttilan tilakeskuksen suunnittelu etenee Europan 15 -arkkitehtuurikilpailun voittajien ideoiden pohjalta kohti asemakaavaluonnosta ja rannan virkistyskäytön tarkempaa suunnittelua. Suunnittelua tehdään yhteistyössä voittajaryhmien, Tuusulan kunnan, yritysten, toimijoiden sekä asukkaiden kanssa.

Alueelle tavoitellaan uudenlaista asumista ja tuotantoa yhdistävää ja jopa kansainvälisesti kiinnostavaa vetonaulaa. Kiertotalouteen ja energiantuotantoon liittyvien ratkaisujen suunnitellaan olevan keskeinen osa alueen imagoa.

Tule tutustumaan työryhmien tekemiin jatkosuunnitelmiin ja osallistu alueen kehittämiseen 13.2.2020 pidettävässä työpajassa. Yhteisenä tavoitteena on luotsata Anttilan tilakeskus kohti nykypäivän tuotantoa, ekologisuutta ja asumista. Nyt on oiva tilaisuus kääntää katse kohti tulevaisuutta ja visioida itselleen ja toiminnalleen räätälöityjä tiloja ja innovatiivista tuotantoa.

Kaavatyön edetessä asukkaita kuullaan kaavaprosessin mukaisesti. Lisäksi tullaan järjestämään asukastilaisuuksia ja työpajoja, joiden kautta on mahdollista päästä mukaan suunnitteluun.

Tuusulan karttapalvelussa voit tarkastella kohdetta tarkemmin.

https://kartta.tuusula.fi/link/2o5CRE

 

 

Europan_Tuusulan_voittajatyö

Yllä voittajatyön havainnekuva. 

>> Linkki Europan.fi -sivulle

 

Mikä on Europan?

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupan ammattilaisille. Kilpailu järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä Euroopan maassa ja kohteita on mukana noin 50.

Tuusulan mukana oleva kohde on Anttilan tilakeskus.