Huhtariihen vesihuolto

Tuusulan Vesi laatii yhteistyössä suunnittelukonsultti FCG Finnish Consulting Group Oy:n (www.fcg.fi) kanssa Huhtariihen haja-asutusalueelle vesihuollon yleis- ja rakennussuunnitelmia. Alueelle suunnitellaan jätevesiviemäriverkosto ja nykyisen vesijohtoverkoston saneeraus ja laajennus. 

Huhtariihen alueella suoritetaan suunnittelun eri vaiheissa maastomittauksia suunnittelua varten. Kiinteistöillä voi liikkua mittaus- tai kairaustyötä suorittavia Tuusulan kunnan tai suunnittelukonsultin työntekijöitä. Kunnan työntekijöillä on keltaiset huomiovaatteet sekä Tuusulan kunnan henkilökortti. Mittaustyöstä ei jää jälkiä kiinteistön maaperään, mutta tarkemmissa maaperätutkimuksissa tehdään kairauksia ja niiden osalta maanomistajiin ollaan erikseen yhteydessä. Suunnittelun aikana kerätään myös kiinteistönomistajilta tietoa mm. kiinteistön jätevesijärjestelmän sijainnista ja muista maanalaisista rakenteista.

Huhtariihi suunnittelualue

Kuva: suunnittelualue rajattu punaisella

Hankkeen tilanne 2/2024 (päivitetty 26.2.2024)

Alueen asukkaille järjestettiin asukasilta 24.10.2023. Asukasillassa esiteltiin luonnos yleissuunnitelmasta ja kerättiin alueen kiinteistön omistajien kommentteja suunnitelmasta. 

Asukasillan jälkeen alueella on tehty tarkentavaa maastosuunnittelua ja maaperätutkimukset ovat valmistuneet. Mm. alueen maaperä ja osin tasaiset pelto-osuudet runkolinjoilla puoltavat jätevesiverkoston toteuttamista kokonaisuudessaan paineviemärijärjestelmällä. Näin ollen kaikki kiinteistöt tulevat liittymään jätevesijärjestelmään kiinteistökohtaisella jätevesipumppaamolla.

Yleisuunnitelmaluonnosta on päivitetty, ja suunnitelmassa on otettu huomioon asukasillan kommentteja sekä muutettu jätevesiverkosto kokonaisuudessaan paineviemärijärjestelmäksi. 

Alueen asutuille kiinteistöille järjestettiin uusi kysely kysely liittymishalukkuudesta suunniteltuihin verkostoihin. Määräaika vastauksille oli 31.1.2024. Kyselyn tuloksena likimain vastaava määrä kiinteistöjä oli kiinnostunut liittymään suunniteltuihin verkostoihin kuin aiemman, vuoden 2019 kyselyn, perusteella. Näin ollen suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta ja tehdään rakentamista varten tarkemmat toteuttamissuunnitelmat ja sovitaan kiinteistöjen kanssa runkolinjojen sijoittamisesta kiinteistöjen alueelle. Rakentamissuunnittelu käynnistyy maaliskuun 2024 alusssa. Vesihuoltoverkostojen toteutusaikataulu ei ole vielä varmistunut, mutta alustavan arvion mukaan urakointi alkaa vuoden 2024 aikana.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmaluonnoksiin voit tutustua alla olevien linkkien kautta.  

Huhtariihi yleissuunnitelma osa 1 (PDF)

Huhtariihi yleissuunnitelma osa 2 (PDF)

 

Lisätietoja hankkeesta: Hanna Nieminen, verkostoinsinööri, p 040 314 3580, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätietoja vesihuoltoon liittymisestä: www.tuusula.fi/vesihuoltoonliittyminen

Yleistä neuvontaa vesihuoltoon liittymisestä ja kustannuksista saa myös numerosta 040 314 3577.