Focus-osayleiskaava

 

Focus 2


Tuusulan kunnan alueella sijaitsevalle Focus-alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Alue sijaitsee Helsinki-Vantaa-lentoaseman pohjoispuolella ja liittyy suunniteltuun Kehä IV:ään. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi 100 000  krs-m2 seudullisen vähittäiskaupan keskus (Focus Retail Stadium) sekä työpaikka- ja logistiikka-alueita. Alueen kokonaiskerrosala on n. 1 000 000 krs-m2. Alue toteutuu vaiheittain. Alueen maankäyttö kytkeytyy Aviapolis-kokonaisuuteen.

Focuksen osayleiskaava tuli voimaan 5.4.2017

Helsingin hallinto-oikeus on 8.4.2016 hylännyt valitukset, jotka on tehty Tuusulan valtuuston 16.3.2015 § 32 päätöksestä hyväksyä Focus-alueen osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 22.3.2017 päättänyt, ettei Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä muuteta.

Focus-alueella on tällä hetkellä käynnissä Focus-liikekeskuksen asemakaavan laadinta. Lisäksi Focus-alueen läpi kulkevan Kehä IV asemakaavan käynnistämistä valmistellaan.

Liitteet:

Focus osayleiskaavan kaavaselostus
Liite1_2034_oas_050514
Liite2_linnustoesiselvitys
Liite3_linnustotutkimus
Liite4_liito-oravat
Liite5_Luonto_liitteet
Liite5_Luontoselvitys
Liite6_YVA-selostus
Liite7_kaupallinen selvitys
Liite8_LSVEO_päätös
Liite9_vesihuoltosuunnitelma
Liite10_aluevaraussuunnitelma kehä IV
Liite11_katu_yleissuunnitelma
Liite12_Yleisötil_muistiot
Liite 13_vastineet_ehdotus_110614
Liite_14a_kaavakartta
Liite_14b_määräykset1
Liite_14c_määräykset2
Liite_14d_määräykset3
Liite15_lentomelun verhokäyrät
Liite16_liikennetoimivuus
Liite 17_viranomaisneuvottelun muistio
liite18_luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot ja vastineet
Liite 19_FOCUS-ALUEEN ERILLINEN KUULEMINEN MUISTUTUKSET 

Lisätietoja:

Focus-verkkosivut