Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus koostuu luokkamuotoisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, työelämään tutustumisesta (TET) sekä pienryhmäohjauksesta. Oppilaanohjausta järjestetään vuosiluokille 7–9 seuraavasti: 7. luokalla 0,5 kurssia, 8. luokalla 0,5 kurssia ja 9. luokalla 1 kurssi. Oppilaanohjauksen sisällöt eri vuosiluokilla esitellään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Yhdeksänsien luokkien vanhemmille järjestetään yhteishakua ja toisen asteen koulutusvaihtoehtoja käsittelevä vanhempainilta marraskuussa, hyvissä ajoin ennen yhteishakua. Lisäksi jokainen 9.-luokkalainen saa henkilökohtaista ohjausta jatko-opintovalintoihinsa. Toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustutaan myös oppilaitosvierailujen muodossa. Oppilaanohjauksen oppitunneilla alueen toisen asteen toimijat kertovat omista kouluttautumisvaihtoehdoistaan.

Oppilailla on mahdollisuus hakea koulutuskokeiluihin sekä osallistua eri oppilaitosten esittely- ja infotilaisuuksiin. Yhteishaun jälkeen opinto-ohjaaja seuraa oppilaiden sijoittumista toiselle asteelle sekä tapaa kaikki ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneet, joiden kanssa laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä yhteistyössä kunnan etsivän nuorisotoimen kanssa.

Lukuvuoden aikana työelämään tutustumista (TET) on 8. luokalla viikko keväällä ja 9. luokalla 2 viikkoa syksyllä. Lukuvuonna 2020–2021 9. luokkien TET-viikot ajoittuvat viikoille 44–45 (aakkosten alkupää) ja 46–47 (aakkosten loppupää). Kahdeksasluokkalaisilla TET-jaksot ovat viikoilla 19 ja 20.

Sivun reunasta alivalikosta löydät Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelman, jossa kerrotaan, miten oppilaanohjaustyötä toteutetaan Kellokosken koulussa lukuvuonna 2020-2021. Tulostettavat TET-lomakkeet löytyvät ohjaussuunnitelman liitteistä.

Opinto-ohjaajat

Anna Varila (7lk + lukio) anna.varila@tuusula.fi p. 040 314 4274

Annaleena Leminen (8lk + 9lk) annaleena.leminen@tuusula.fi 040 314 3412