Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus koostuu luokkamuotoisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, työelämään tutustumisesta (TET) sekä pienryhmäohjauksesta. Oppilaanohjausta järjestetään vuosiluokille 7–9 seuraavasti: 7. luokalla 0,5 kurssia, 8. luokalla 0,5 kurssia ja 9. luokalla 1 kurssi. Oppilaanohjauksen sisällöt eri vuosiluokilla esitellään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Yhdeksänsien luokkien vanhemmille järjestetään yhteishakua ja toisen asteen koulutusvaihtoehtoja käsittelevä vanhempainilta marras- tai joulukussa, hyvissä ajoin ennen yhteishakua. Jokainen 9.-luokkalainen saa henkilökohtaista ohjausta jatko-opintovalintoihinsa. Toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustutaan myös oppilaitosvierailujen muodossa. Oppilaanohjauksen oppitunneilla alueen toisen asteen toimijat kertovat omista kouluttautumisvaihtoehdoistaan.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua eri oppilaitosten esittely- ja tutustumistilaisuuksiin. Yhteishaun jälkeen opinto-ohjaaja seuraa oppilaiden sijoittumista toiselle asteelle sekä tapaa kaikki ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneet, joiden kanssa laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä yhteistyössä kunnan etsivän nuorisotoimen kanssa.

Lukuvuoden aikana työelämään tutustumista (TET) on 8. luokalla viikko keväällä ja 9. luokalla 2 viikkoa syksyllä. Lukuvuonna 2022–2023 9. luokkien TET-viikot ajoittuvat viikoille 43–44 ja 45–46. Kahdeksasluokkalaisilla TET-jaksot ovat viikoilla 18 ja 19. Oppilaat jaetaan jaksoille kahteen ryhmään luokittain.

Sivun reunasta alivalikosta löydät Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelman, jossa kerrotaan, miten oppilaanohjaustyötä toteutetaan Kellokosken koulussa lukuvuonna 2022-2023. 

 

Opinto-ohjaajat

Anna Varila (7BCDFGH + lukio) anna.varila@tuusula.fi p.040 314 4274

Annaleena Leminen (7AE + 8ABCE + 9ABCDEFG) annaleena.leminen@tuusula.fi p.040 314 3412

Ismo Pesonen (8DFG) ismo.pesonen@tuusula.fi p.040 314 4066