Sulan osayleiskaava

Sulan OYK:n aluerajaus

Sulan osayleiskaava sijoittuu Tuusulan kunnan Hyrylän taajamaan, kuntakeskuksen eteläpuolelle. Suunnittelualue rajautuu lännessä Tuusulanväylään (tie numero 45), etelässä Vantaan kaupungin rajaan, koillissivultaan Rykmentinpuistoon ja pohjoispäässä Hyrylän urheilukeskuksen alueeseen. Alueen eteläosassa kulkee Tuusulan itäväylä (11466) ja pohjoisosaa halkoo Fallbackantie (11589). Alueen sisällä pohjois-eteläsuunnassa kulkee Korvenrannantie ja itä-länsisuunnassa Sulantie ja Amerintie.

Sulan osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin valtuustossa 7.12.2015.

Sulan osayleiskaava 18.11.2015:

Liitteet:

Liite 1. Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta
Liite 2. Maakuntakaavojen yhdistelmän määräykset
Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 4 a. Osayleiskaavaluonnos 16.11.2011
Liite 4 b. Osayleiskaavaluonnoksen lausunnot ja mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
Liite 5. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 6. Pohjavesineuvottelun muistio
Liite 7. Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 8. Linnustotutkimus
Liite 9. Hyrylän pohjavesialueen raportti
Liite 10. Sulan hulevesitarkastelu
Liite 11. Sulan alueen liittymäselvitys
Liite 11 a. Liikennemääräennusteet
Liite 12. Sulan alueen kunnallistekniikka
Liite 13. Alustava viemäröintisuunnitelma
Liite 14. Osayleiskaavaehdotus 22.4.2015
Liite 15. Osayleiskaavaehdotuksen 22.4.2015 määräykset
Liite 16. Tuusulan itäväylän raportti
Liite 16 a. Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu
Liite 17. Tuusulanväylä - Haukantie - Majavantie -liittymätarkastelu
Liite 18 a. Lentomelukäyrät, kehitystilanne 2025
Liite 18 b. Lentomelukäyrät uusi laskentamenetelmä 2020
Liite 19. Osayleiskaavaehdotus 2015, ilmakuvasovitus
Liite 20. Sulan osayleiskaava, kaupallisten vaikutusten arviointi
Liite 21 a. Sulan osayleiskaavaehdotus 15.4.2014
Liite 21 b. Osayleiskaavaehdotuksesta 15.4.2014 saadut lausunnot, muistutukset ja niihin laaditut vastineet
Liite 22. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 23. Sulan osayleiskaava 18.11.2015, kaavakarttapienennös 1:10 000 A3
Liite 24. Sulan osayleiskaavan 18.11.2015 merkinnät ja määräykset
Liite 25. Sulan osayleiskaavaehdotuksesta 22.4.2015 ja kohdennetusta kuulemisesta saadut lausunot, muistutukset ja niihin laaditut vastineet
Liite 26. Tuusulan Sulan alueen luontoselvitys 

Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström p. 040 314 3513.