A

Käsitellyt luvat

Johtava rakennustarkastaja päättää rakennus- ja toimenpidelupia viikoittain joka keskiviikko. Tältä sivulta näet joka viikko myönnetyt rakennusluvat julkipanolistan muodossa. Myös lautakunnan myöntämien lupien julkipanolistat julkaistaan tällä sivulla jokaisen lautakunnan kokouksen jälkeen. Lautakunnan kokouspäivät löydät "Lupien käsittelyajat" -sivulta.

Heiltä saat lisätietoa myönnetyistä luvista


Johtavan rakennustarkastajan myöntämät luvat

Viikon 24 julkipanolista

Viikon 25 julkipanolista

Viikon 26 julkipanolista

Rakennusvalvontajaoston julkipanot

(Rakennusvalvontajaosto kokoontuu vuonna 2018 seuraavasti: 6.2., 6.3., 3.4., 8.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11., 11.12.)

 Rakennusvalvontajaoksen 12.6.2018 kokouksen julkipanolista