Käsitellyt luvat

Johtava rakennustarkastaja päättää rakennus- ja toimenpidelupia viikoittain joka keskiviikko. Tältä sivulta näet joka viikko myönnetyt rakennusluvat julkipanolistan muodossa. Myös lautakunnan myöntämien lupien julkipanolistat julkaistaan tällä sivulla jokaisen lautakunnan kokouksen jälkeen. Lautakunnan kokouspäivät löydät "Lupien käsittelyajat" -sivulta.

Heiltä saat lisätietoa myönnetyistä luvista


Johtavan rakennustarkastajan myöntämät luvat

Viikon 2 julkipanolista

Viikon 3 julkipanolista

Viikon 4 julkipanolista

Rakennusvalvontajaoston julkipanot

Rakennusvalvontajaosto kokoontuu 

- vuonna 2020 seuraavasti: 14.1., 11.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 25.8., 8.9., 13.10., 3.11., 8.12.