Käsitellyt luvat

Johtava rakennustarkastaja päättää rakennus- ja toimenpidelupia viikoittain joka keskiviikko. Tältä sivulta näet joka viikko myönnetyt rakennusluvat julkipanolistan muodossa. Myös lautakunnan myöntämien lupien julkipanolistat julkaistaan tällä sivulla jokaisen lautakunnan kokouksen jälkeen. Lautakunnan kokouspäivät löydät "Lupien käsittelyajat" -sivulta.

Heiltä saat lisätietoa myönnetyistä luvista


Johtavan rakennustarkastajan myöntämät luvat

Viikon 36 julkipanolista

Viikon 37 julkipanolista

Viikon 38 julkipanolista

Rakennusvalvontajaoston julkipanot

Rakennusvalvontajaoston 3.9.2019 kokous

(Rakennusvalvontajaosto kokoontuu
- vuonna 2019 seuraavasti: 29.1., 26.2.,26.3., 7.5., 4.6., 3.9., 8.10., 5.11., 10.12.)