Jokelan koulu

Jokelan koulusta on tehty strateginen kehittämisselvitys vuonna 2020. Selvityksessä otetaan kantaa koko alueen palveluverkkoon. Vuoden 2021 aikana on tehty laaja ennakkovaikutusten arviointi, jossa arvioidaan eri kehittämisvaihtoehdot. 

Jokelan koulun ennakkovaikutusten arvioinnin perusteella tehdään päätös vuonna 2025, kun hankesuunnittelu käynnistyy.  

 

Sijainti: 

Jyväkuja 12 

04500 Jokela