Elinkeinotoiminnan lupa-asiat

Ympäristöluvat

Usean viranomaisen yhteisessä Luvat ja valvonta -verkkopalvelussa voi hakea aluehallinnon ympäristölupia. Palvelu on tarkoitettu yrityksille, joiden hankkeisiin liittyy useita lupahakemuksia.

Jos asioit yrityksen puolesta, aloita asiointi Luvat ja valvonta -palvelussa. Tällöin voit täyttää useille lupahakemuksille yhteiset tiedot kerralla kaikkiin hankettasi koskeviin hakemuksiin. Ympäristölupa-asiointi löytyy palvelun Teollisuuslaitoksen palvelukokonaisuus -osiosta.

 

Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluja ovat

 • lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 
 • palveluasuminen ja kotipalvelut
 • lasten päivähoito.

Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi otettiin käyttöön 9.11.2017. Asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

 • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
 • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
 • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Ilmoituksenvaraisiin sosiaalipalveluihin liittyviä ilmoituksia ei kuitenkaan voi tehdä sähköisen asioinnin kautta, vaan ilmoitus tulee jatkossakin tehdä sijaintikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle kirjallisesti.

Lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat  lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.

 

Yksityiset terveyspalvelut

Aluehallintovirastolla (AVI) on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan.

Yksityisen terveydenhuollon palveluja tuotetaan yritysmuotoisesti tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Toimintaa sääntelee laki yksityisestä terveydenhuollosta.

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Niiden tarjonta ja merkitys on voimakkaasti kasvanut viime vuosina. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yleisimpiä yksityisiä terveyspalveluja ovat

 • fysioterapiapalvelut
 • lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotoiminta
 • työterveyshuolto

Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista. Lupaa ei tarvita silloin, kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteröimistä varten.

Sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

 • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
 • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
 • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin kirjalliset asiakirjat lähetetään oman alueen aluehallintovirastoon.