Vasun toteuttaminen Vaunukankaan päiväkodissa

Toimintamme pohjautuu Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Tuusulan vasu). Pienryhmätoiminta, projektityöskentely ja positiivinen pedagogiikka ovat pohja laadukkaalle varhaiskasvatukselle päiväkodissamme. 

Kestävä tulevaisuus on Sivistyksen toimialueen yhteinen teema, joka pohjautuu Agenda 2030:een.

Me Vaunukankaalla ajattelemme, että ei ole kestävää tulevaisuutta ilman lasten hyvinvointia ja luonnon hyvinvointia. 

Varhaiskasvatuksen opettaja pienryhmän lasten kanssa keväisen lammen rannalla tutustumassa ympäristöön

Lasten hyvinvointia edistämme luomalla jokaiseen lapseen suhteen, jossa hän kokee turvallisuutta ja luottamusta. Vastuukasvattaja toimintatapa mahdollistaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Tuemme lasta ryhmään liittymisen taitojen harjoittelussa niin, että vertaisryhmässä toimiminen ja oppiminen tuottavat iloa ja onnistumisia. Kiinnittämme tulevana vuonna erityistä huomiota ulkona oppimisen lisäämiseen. 

Lapset tasapainoilemassa puunrungolla kuusimetsässä

Vaunukankaan päiväkodissa tuemme lasten hyvinvointia

  • ryhmään liittymisen taitojen harjoittelulla
  • vertaissuhteita ja vertaisoppimista lisäämällä
  • ulkona oppimista lisäämällä

Nämä päämäärät valitsimme Tuusulan varhaiskasvatus lapsen näkökulmasta -arvioinnissa saatujen tulosten pohjalta. Arviointi toteutetaan vuosittain yhteistyössä Reunamo Education Research:n kanssa.

 

Luonnon hyvinvointia edistämme opettelemalla yhdessä toimintatapoja, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia. Me kasvattajat olemme malleina ja kannustamme lapsia muutoksentekijöiksi.

Lähialueen ympäristö mahdollistaa monipuolisia luontokokemuksia. Hyödynnämme sitä runsaasti ja tulemme kiinnittämään huomiota luontokokemusten lisäämiseen päiväkodin pihassa. Päiväkodin kasvimaan ja lehtikompostin hoito auttavat kriittisen ajattelun ja kytkösten hahmottamisen opettelussa sekä moniaististen kokemusten kautta uusien asioiden oppimisessa. 

Kestäviä valintoja ja kulutusta harjoittelemme päivittäisissä toimissa sekä erilaisia materiaaleja hankkiessa. Otamme lapset mukaan leikkivälinehankintojen suunnitteluun siinä vaiheessa, kun heidän valmiudet sen mahdollistavat.

Kestävyyskasvatuksessa/ympäristökasvatuksessa tärkeintä on yhdessä onnistumisen ja löytämisen riemu.

Lapsi istuttaa herneenversoja istutuslaatikkoon aikuisen avustamana

Vaunukankaalla edistämme luonnon hyvinvointia

  • luontokokemuksia päiväkodin pihassa lisäämällä
  • kriittisen ajattelun harjoittelulla
  • kytkösten hahmottamisen harjoittelulla
  • kestäviä valintoja ja kulutusta harjoittelemalla