Vasun toteuttaminen Vaunukankaan päiväkodissa

Toimintamme pohjautuu Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (Tuusulan vasu). Pienryhmätoiminta, projektityöskentely ja positiivinen pedagogiikka ovat pohja laadukkaalle varhaiskasvatukselle päiväkodissamme. 

Kestävä tulevaisuus on Sivistyksen toimialueen yhteinen teema, joka pohjautuu Agenda 2030:een. Me Vaunukankaalla ajattelemme, että ei ole kestävää tulevaisuutta ilman lasten hyvinvointia ja luonnon hyvinvointia. 

 

Kestävä tulevaisuus

 

Lasten hyvinvointi edellyttää, että me kasvattajat luomme jokaiseen lapseen sellaisen suhteen, että hän kokee turvallisuutta ja luottamusta. Vastuukasvattaja toimintatapa mahdollistaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Tuemme lasta ryhmään liittymisen taitojen harjoittelussa niin, että vertaisryhmässä toimiminen ja oppiminen tuottavat iloa ja onnistumisia. Kiinnittämme tulevana vuonna erityistä huomiota ulkona oppimisen lisäämiseen. 

Nämä päämäärät valitsimme Tuusulan varhaiskasvatus lapsen näkökulmasta -arvioinnissa saatujen tulosten pohjalta. Arviointi toteutetaan vuosittain yhteistyössä Reunamo Education Research:n kanssa.

Lasten hyvinvointi

 

Luonnon hyvinvointia edistämme opettelemalla yhdessä toimintatapoja ja käytänteitä, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia. Me kasvattajat olemme malleina ja kannustamme lapsia muutoksentekijöiksi. Lähialueen ympäristö mahdollistaa monipuolisia luontokokemuksia. Hyödynnämme sitä runsaasti ja tulemme kiinnittämään erityistä huomiota myös luontokokemusten lisäämiseen päiväkodin pihassa. Päiväkodin kasvimaan ja lehtikompostin hoito auttaa kriittisen ajattelun ja kytkosten hahmottamisen opettelussa sekä moniaististen kokemusten kautta uusien asioiden oppimisessa. 

Kestäviä valintoja ja kulutusta harjoittelemme päivittäisissä toimissa sekä erilaisia materiaaleja hankkiessa. Otamme lapset mukaan leikkivälinehankintojen suunnitteluun, kun heidän valmiudet siihen riittävät. Kestävyyskasvatuksessa/ympäristökasvatuksessa tärkeintä on yhdessä onnistumisen ja löytämisen riemu.

Luonnon hyvinvointi