A

Työllisyydenhoidon tehtävänä Tuusulassa on vaikuttaa pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun ennaltaehkäisevästi, auttaa alueen työnantajien työvoimatarpeiden ja työttömien työnhakijoiden kohtaamista ja luoda urapolkuja tukea tarvitseville kuntalaisille. Työllisyydenhoitoa tehdään Tuusulan kunnassa sosiaalipalveluiden, nuorisotoimen ja elinkeinopalveluiden välisenä yhteistyönä.

Työnantaja saa työllisyysasiamieheltä neuvoja työllistämisen vaihtoehtoihin sekä palkkauksiin haettavista lisätuista. Palvelutarjontaan kuuluu

  • työkokeilu- tai palkkatuetun työpaikkailmoituksen julkaiseminen duuniportaali.fi -sivustolla
  • sopivien kandidaattien etsintä ja esivalinta työnantajan resursointitarpeisiin yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa
    • otettaessa henkilö työnantajille maksuttomaan työkokeiluun
    • palkattaessa palkkatuettuun työsuhteeseen/oppisopimussuhteeseen
  • selvitysapu työnantajan mahdollisuudesta saada TE-toimiston myöntämää palkkatukea tai muuta taloudellista tukea työllistettäessä työtöntä työnhakijaa
  • yksilöllinen ohjauksellinen- ja perehdytyksen tuki työsuhteen/työkokeilujakson alussa sovitulle ajanjaksolle 


Ota yhteyttä, mikäli tahdot kuulla lisää työllistämisen tuetuista vaihtoehdoista, kunnan tarjoamasta taloudellisesta tuesta tai yritykselläsi on työntekijätarpeita.

 

laura smolander pikkukuva2

Työllisyysasiamies Laura Smolander
puh. 040314 3050, etunimi.sukunimi@tuusula.fi