Bedömning

Vi strävar efter att skapa en trygg inlärningsmiljö där man vågar försöka, göra misstag och lyckas.

Bedömningen är kontinuerlig och syftar till att skapa ny information om lärande och att hjälpa till med framtida inlärning. Bedömningen hjälper till att hitta bra studietekniker och arbetssätt för varje individ.

Vi utvärderar ständigt inte bara lärande utan också hela inlärningsprocessen. Eleverna guidas att utvärdera sitt eget lärande så att de lär sig att göra val som stöder deras inlärning. Förutom kompetens, kunskap och lärande utvärderar vi också elevens egen planering och det smidiga samarbetet.

Eleverna lär sig att utvärdera sitt arbete och ta emot konstruktiv feedback. De lär sig mäta sina framsteg genom självreflektion och bli medvetna om mål som de uppnått. Eleverna får muntlig feedback dagligen och kontinuerlig feedback av läraren vid bemästring av nya kunskaper och färdigheter.

Eleverna gör självbedömning i slutet av lektionerna, i grupparbete, i slutet av ett tema och innan inlärningssamtalen, genom t.ex. frågor eller bilder, antingen skriftligt eller muntligt.

Inlärningssamtalen i åk 1-6 hålls i oktober-februari. Förskolan har sina inlärningssamtal i oktober och april.

Varje elev i åk 1-6 får ett läsårsbetyg i slutet på vårterminen. Dessutom får eleverna i åk 6 ett mellanbetyg i slutet på höstterminen.

Mera information om bedömning i Tusby kommun finns här.