• Taiteen perusopetusta eri muodossa

Taiteen perusopetus

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden persoonallista kehitystä ja antaa oppilaille taiteenalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään.

Lisätietoja eri alojen taiteen perusopetuksesta lapsille ja nuorille opetusta järjestävien tahojen sivuilla: