Avustukset

Tuusulan kunnassa avustuksia myöntävät kunnanhallitus sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja tekninen lautakunta. Lisäksi asukkaiden ideoille on käytössä osallistuva budjetointi ja kehittämisverkostoille myönnettävä määräraha. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta:
 
Kunnanhallitus: 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset:
 
Tekninen lautakunta:
 
Lisäksi kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja ja tukee nuorten työllistymistä yrityksille ja yhdistyksille myönnettävillä kesätyöseteleillä:
Nuorten kesätyöllistyminen Tuusulassa

Kunta myöntää myös vuosittain kunnassa toimiville yleishyödyllisille järjestöille vuokratukea vuokriin, joita järjestöt maksavat järjestötalojen käytöstä:
Yleishyödyllisten järjestötalojen vuokratuki

Kunta tukee asukkaiden omaehtoista toimintaa kehittämisverkostoissa. Vuosittainen toimintaraha myönnetään eri kehittämisverkostojen alueille asukasluvun suhteessa. Asukkaat voivat hakea toimintarahaa omille projekteilleen täyttämällä Projektin suunnittelu- ja rahoituslomakkeen ja toimittamalla sen sähköpostilla yhteisömanageri Katja Revolle (katja.repo@tuusula.fi) ja oman alueen kehittämisverkoston puheenjohtajalle. Toimintarahaan on jatkuva haku. Harkinnan varaista tukea myönnetään sellaisen uudenlaisen asukaslähtöisen toiminnan käynnistämiseen, joka lisää alueen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Osallistuvaan budjetointiin (ideat, ehdotukset, äänestystulokset, toteutusseuranta) pääset tutustumaan sähköisellä osallistumisalustalla https://osallistu.tuusula.fi
 
Tuki hävikkiruokajakeluun ja ruoka-apuun 
Yhdistyksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus hakea tukea hävikkiruokajakelun ja ruoka-avun toteutukseen Tuusulassa vuonna 2022. Tuen myöntäminen on yksi vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin toteutuksista. Tukea voidaan myöntää kaikkiaan 5 000 euroa. Tuki hävikkiruokajakeluun ja ruoka-apuun on kertaluonteinen ja harkinnanvarainen. 

Yhdistys tai yhteisö voi hakea tukea mm. ruoka-avun järjestelykuluihin, kylmätilojen tai kuljetuslaatikoiden hankintaan, vuokra- ja polttoainekuluihin. Tuen myöntämisen kriteereitä ovat ruoka-avun kattavuus, säännöllisyys, saavutettavuus ja toiminnan avoimuus​.

Tukea voi hakea sähköisellä hakemuksella 30.4.2022 asti. 

Hakuajat

Lautakuntien avustushauista julkaistaan tiedot paikallislehdissä sekä kunnan viestintäkanavissa. Osa avustuksista tulee hakuun heti tammikuussa, suurin osa kevään aikana ja osa syksyllä. Tavoitteena on, että avustusten hakeminen on selkeää ja läpinäkyvää ja, että avustusten avulla syntyy vaikuttavaa toimintaa kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lisätiedot:
Yhteisömanageri Katja Repo
katja.repo@tuusula.fi
puh. 040 314 3048

Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen
marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
puh. 040 314 3035