Avustukset

Tuusulan kunnassa avustuksia myöntävät kunnanhallitus sekä kasvatus ja sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja tekninen lautakunta.
 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta:
 
kunnanhallitus: 
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta:
 
tekninen lautakunta:
 
Avustushauista julkaistaan tiedot paikallislehdissä sekä kunnan viestintäkanavissa. Osa avustuksista tulee hakuun heti tammikuussa, suurin osa kevään aikana, osa syksyllä.
 
Tavoitteena on, että avustusten hakeminen on selkeää ja läpinäkyvää ja että avustusten avulla syntyy vaikuttavaa toimintaa kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 
Avustusten lisäksi kunta tukee asukkaiden omaehtoista toimintaa kehittämisverkostoissa. Se myöntää kehittämisverkostoille toimintarahaa vuosittain. Vuonna 2018 kehittämisverkostoilla on käytettävissään yhteensä 50 000 euroa. Parhaillaan on käynnissä kuluvan vuoden toiminnan ideointI osallistuvan budjetoinnin alustalla