Avustukset

INFO

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi hakemusta voi täydentää puuttuvien liitteiden osalta myös hakuajan jälkeen.

Hakemusvaiheessa hakemukseen liitetään mahdolliset käytettävissä olevat hyväksymättömät liiteasiakirjat.

Hyväksytyt liiteasiakirjat toimitetaan jälkikäteen, heti kun mahdollista, joko suoraan yhteyshenkilölle sähköpostitse tai Tuusinfoon. Saatteeseen tulee merkitä mitä avustushakemusta täydennetään sekä yhteyshenkilön nimi, jotta liitteet ohjautuvat oikealle käsittelijälle.

Tuusulan kunnassa avustuksia myöntävät kunnanhallitus sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja tekninen lautakunta.
 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta:
 
kunnanhallitus: 
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset:
 
tekninen lautakunta:
 
Lisäksi kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja ja tukee nuorten työllistymistä yrityksille ja yhdistyksille myönnettävillä kesätyöseteleillä:
Nuorten kesätyöllistyminen Tuusulassa

Avustusten lisäksi kunta tukee asukkaiden omaehtoista toimintaa kehittämisverkostoissa. Se myöntää kehittämisverkostoille toimintarahaa vuosittain.

Vuonna 2019 kehittämisverkostojen alueiden toimintaan on käytettävissä 30 000 osallistuvan budjetoinnin toteutukseen ja 20 000 euroa muuhun toimintaan.
Osallistuvaan budjetointiin (ideat, ehdotukset, äänestystulokset, toteutusseuranta) pääset tutustumaan sähköisellä osallistumisalustalla https://osallistu.tuusula.fi
 
Hakuajat

Avustushauista julkaistaan tiedot paikallislehdissä sekä kunnan viestintäkanavissa. Osa avustuksista tulee hakuun heti tammikuussa, suurin osa kevään aikana, osa syksyllä. Tavoitteena on, että avustusten hakeminen on selkeää ja läpinäkyvää ja että avustusten avulla syntyy vaikuttavaa toimintaa kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.