Avustukset

Sähköinen asiointipalvelu

Voit tarkastella verkkopalvelussa lähettämiäsi sähköisiä avustushakemuksia oman asioinnin kautta.

1. TOIMINTARAHA UUDEN ASUKASLÄHTÖISEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEEN

Kunta tukee asukkaiden omaehtoista toimintaa kehittämisverkostoissa.

Harkinnan varaista tukea myönnetään sellaisen uudenlaisen asukaslähtöisen toiminnan käynnistämiseen, joka lisää alueen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Toiminnan tulee olla kaikille avointa.  Asukkaat voivat hakea toimintarahaa omille projekteilleen täyttämällä Toimintaraha-lomakkeen ja toimittamalla sen sähköpostilla yhteisömanageri Katja Revolle (katja.repo@tuusula.fi) ja mielellään myös oman alueen kehittämisverkoston puheenjohtajalle. Toimintarahaan on jatkuva haku ja sitä tulee hakea etukäteen ennen toiminnan käynnistämistä. Vuosittainen määräraha myönnetään eri kehittämisverkostojen alueille asukasluvun suhteessa.

Omia ideoita voi toteuttaa myös osallistuvan budjetoinnin avulla (ideat, ehdotukset, äänestystulokset, toteutusseuranta) pääset tutustumaan sähköisellä osallistumisalustalla https://osallistu.tuusula.fi
 

2. LAUTAKUNTIEN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET 

Tuusulan kunnassa avustuksia myöntävät kunnanhallitus sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja tekninen lautakunta. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta:
 
Kunnanhallitus: 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta:
 
Tekninen lautakunta:
 
Lisäksi kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja ja tukee nuorten työllistymistä yrityksille ja yhdistyksille myönnettävillä kesätyöseteleillä:
Nuorten kesätyöllistyminen Tuusulassa

Kunta myöntää myös vuosittain kunnassa toimiville yleishyödyllisille järjestöille vuokratukea vuokriin, joita järjestöt maksavat järjestötalojen käytöstä:
Yleishyödyllisten järjestötalojen vuokratuki

Lähetetyt hakemukset asiointipalvelussa
Yhdistys (lomakkeen täyttäjä) pääsee tarkastelemaan aiemmin lähettämiään hakemuksia oman asioinnin kautta: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula 
 

Hakuajat

Lautakuntien avustushauista julkaistaan tiedot paikallislehdissä sekä kunnan viestintäkanavissa. Osa avustuksista tulee hakuun heti tammikuussa, suurin osa kevään aikana ja osa syksyllä. Tavoitteena on, että avustusten hakeminen on selkeää ja läpinäkyvää ja, että avustusten avulla syntyy vaikuttavaa toimintaa kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kunnassa on käynnissä avustusuudistus vuoden 2023 aikana

Tuusulan kunnassa on käynnissä avustusuudistus, jota on käsitelty ja esitelty asukkaille ja yhteisöille kaikille avoimissa tilaisuuksissa 12.6. ja 25.10.

Luonnos avustusten kokonaisuudesta vuodesta 2024 alkaen: 2023-10-25 Avustusuudistus asukkaat yhteisöt

Muutoksia avustusmäärärahojen suuruuteen ei ole esitetty vuoden 2024 talousarviossa. Uudistuksen tavoitteena on

  • Avustustoiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo hakijoiden näkökulmasta
  • Avustusten hakemisen selkeys ja sujuvuus 
  • Yhden luukun periaate kunnan myöntämissä avustuksissa
  • Avustustoiminnan järjestelmällisyys ja avoimuus kunnan ja hakijoiden kannalta
  • Avustustoiminnasta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus
  • Tuusulan kunta ohjaa avustettavaa kuntalaistoimintaa strategian kautta
  • Lisätä kunnan elinvoimaa sekä asukkaiden ja yhteisöjen juurtumista, viihtyvyyttä ja osallisuutta 
  • Saatava näkyviin, minkä yhdistysten kanssa kunnalla on avustuksenomaista vuokratukea

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Heidi Hagman
heidi.hagman@tuusula.fi
puh. 040 314 3052