Vierailupyynnöt/Requests for visits

In English below

Vierailukäytännöt päiväkoti Martta Wendelinissä

Tuusulassa sivistyksen palveluverkon kohteissa on mahdollista vierailla tutustumassa rakennukseen, pihaan ja toimintakulttuuriin. Vierailuryhmille tarjotaan esittelykierros, jolle osallistuu sovitulla tavalla esittelijänä päiväkodin väkeä, sivistyksen hallinnon väkeä tai tilapalveluiden edustaja. Vierailuista sovitaan aina erikseen tämän ohjeen mukaisesti.

Vierailuajankohdat kevätkaudella 2024

Päiväkodin toiminnan turvaamiseksi vierailuajankohdat Martta Wendeliniin on keskitetty muutamaan päivään kevään 2024 aikana. Sovitathan oman vierailupyyntösi näihin päiviin ja kellonaikoihin. Vierailupyyntö on jätettävä vähintään kahta viikkoa ennen vierailupäivää.

perjantai 8.3. klo 9-16

perjantai 5.4. klo 9-16

keskiviikko 17.4. klo 9-16

tiistai 28.5. klo 9-16

perjantai 7.6. klo 9-16

 

Yhteydenotot vierailujen sopimiseksi

Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä vierailuista sähköpostitse viimeistään kahta viikkoa ennen tarjolla olevia vierailuaikoja. Lähetäthän yhden sähköpostiviestin, jossa kaikki seuraavat henkilöt ovat vastaanottajia.

Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi

Anu Hannila, päiväkodin johtaja, anu.hannila@tuusula.fi

Anu Virtanen, päiväkodin varajohtaja, anu.virtanen@tuusula.fi

 

Kerro viestissä seuraavat asiat (voit kopioida listan tästä viestiisi):

 • toivottu vierailupäivä ja kellonaika (katso tarjolla olevat ajankohdat)
 • vierailun yhteyshenkilö
 • vierailuryhmän koko
 • vierailuryhmän kiinnostuksen kohteet (päiväkodin toimintakulttuuri, rakennuksen arkkitehtuuri, tilaratkaisut tms.)
 • vierailun toivottu kesto (yleensä max. 2 h)
 • laskutustiedot

Vahvistamme vierailusi vastausviestillä.

 

Vierailujen hinnat

Tuusulan kasvatus- ja sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen palveluverkkovierailujen maksullisuudesta.

Vierailun kesto               

Taksa                         

alle 2 tuntia

400 euroa

2-5 tuntia

600 euroa

 

Arvonlisäverotuksen näkökulmasta tarjotussa vierailupaketissa on kyse laajalle joukolle tarjotusta kasvatus- ja opetustoimintaan liittyvästä konsultaatiosta, jota tarjotaan paikan päällä varsinaisessa oppimisympäristössä. Taksoissa käytetään arvonlisäverotuksen periaatteita seuraavasti:

 • kotimaiset vierailijat, laskuissa alv 24%
 • EU-maat, ulkomaiset kuluttajan asemassa olevat vierailijat, laskuissa Suomen alv 24%
 • EU-maat, EU-ulkopuoliset maat, ulkomainen elinkeinonharjoittajan statuksella oleva; pyydetään VAT-tunnus laskutusta varten, laskuissa ’reverse charge’, veroton lasku
 • EU:n ulkopuoliset maat, yksityishenkilöt, veroton lasku; viitteenä ”69h§”

 

Visitor guidelines for Martta Wendelin Daycare in Tuusula

In Tuusula's educational service network locations, it is possible to visit and familiarize oneself with the building, outdoor areas, and operational culture. Visitor groups are offered a guided tour, with the participation of designated presenters from the daycare staff, educational administration, or representatives from facility services, as agreed upon. Visits are always arranged separately according to this guide.

Visiting hours for spring 2024:

To ensure the daycare's operation, visiting hours for Martta Wendelin are concentrated on a few days during spring 2024. Please coordinate your visit request within these specified days and times. The visit request must be submitted at least two weeks before the planned visit date.

Friday, March 8th, from 9 AM to 4 PM

Friday, April 5th, from 9 AM to 4 PM

Wednesday, April 17th, from 9 AM to 4 PM

Tuesday, May 28th, from 9 AM to 4 PM

Friday, June 7th, from 9 AM to 4 PM

 

Contact for arranging visits

Please contact us via email at least two weeks before the available visiting times. Please send a single email with all the following recipients.

Katja Elo, Head of Development, katja.elo@tuusula.fi

Anu Hannila, Director of the Day Care Center, anu.hannila@tuusula.fi

Anu Virtanen, Vice Director of the Day Care Center, anu.virtanen@tuusula.fi

 

Include the following information in the message (you can copy the list into your email):

 • Desired visit date and time (see available time slots)
 • Contact person for the visit
 • Size of the visiting group
 • Interests of the visiting group (daycare operational culture, architectural features, spatial solutions, etc.)
 • Desired duration of the visit (usually max. 2 hours)
 • Billing information

We will confirm your visit with a reply.

 

Visit prices

The Tuusula Education and Culture Committee has decided on the charges for service network visits.

Visit duration | Fee

Less than 2 hours | 400 euros

2-5 hours | 600 euros

Visit duration               

Fee                     

Less than 2 hours

400 euros

2-5 hours

600 euros

From the perspective of value-added taxation, the offered visit package is considered consultancy related to education and teaching, provided on-site in the actual learning environment. The fees follow the principles of value-added taxation as follows:

 • Domestic visitors: 24% VAT on invoices
 • EU countries, foreign consumers in the role of visitors: 24% Finnish VAT on invoices
 • EU countries, non-EU countries, foreign entities with a business status: Provide a VAT number for invoicing, 'reverse charge' on invoices, tax-free invoice
 • Non-EU countries, private individuals: Tax-free invoice; reference "69h§"