Käyttövuorojen hakeminen sähköisesti Timmi-tilavarausohjelmalla


Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tilojen varauksia ylläpidetään pääsääntöisesti Timmi-tilavarausohjelmassa (rekisteriseloste).

Haettaessa Timmissä ylläpidettävien tilojen käyttövuoroja, tulee hakijan rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi. Käyttäjätunnusten hakijana voi toimia rekisteröityneen yhdistyksen/seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Edellä mainitun hakijan tulee toimittaa nähtäväksi ennen tunnusten hyväksymistä maksimissaan kolme (3) kuukautta vanha yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan nimenkirjoitusoikeus. Yhdistysrekisteriotteen toimittaminen voi tapahtua sähköpostin liitetiedostona tai sen voi esittää henkilökohtaisesti käymällä paikan päällä, yhteystiedot alla. Tunnuksia annetaan yhdet per yhdistys/seura.

Rekisteröimätön ryhmä, jonka yhteyshenkilönä toimii yksityinen henkilö tai yksityiskäyttöön tiloja hakeva henkilö, voi hakea tunnukset käyttöönsä esittämällä henkilötodistuksen. Henkilötodistus esitetään henkilökohtaisesti käymällä paikan päällä, yhteystiedot alla.

Rekisteröityvällä hakijalla tulee olla käytössään sähköpostiosoite. Käyttäessään Timmi-tilavarausohjelmaa käyttövuorojen hakemisessa hakija antaa suostumuksensa vuoropäätöksen sähköiseen tiedoksiantoon sähköpostitse.

Tunnukset toimitetaan sähköpostitse hakijoille yhdistysrekisteriotteen tai henkilötodistuksen esittämisen jälkeen.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakemiseen, osin käytettävissä on vaihtoehtoisesti paperinen käyttöhakemus. Lisätietoja eri tilojen paperihakemuksista p. 040 314 3402.

Hakijan tulee noudattaa hakemaansa tilaa käyttäessään sen sääntöjä ja määräyksiä.

Yhdistysrekisteriotteiden ja henkilötodistusten esittäminen tunnusten antajalle:

Paikka: Tuusulan kunnantalo, Hyryläntie 16, 04300 Tuusula (2. kerros, B-siipi, kasvatus- ja sivistystoimi)
Henkilö: toimialasihteeri Pia Visti-Korhonen p. 040 314 3402
Aika: ensisijaisesti arkisin klo 8.00–13.00 välillä, muut ajat sovittaessa (sovithan tuloajastasi etukäteen)
Sähköposti: tilavaraus(a)tuusula.fi

Timmin toimivuus

Timmi-tilavarausohjelmisto toimii seuraavilla viimeisimmällä tai viimeisintä edeltävällä selainversiolla: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ja Opera. Jos käytössäsi on vanhempi selainversio, suosittelemme käyttämään rekisteröitymisessä ja varaushakemuksen teossa toista laitetta tai päivittämään selaimeen uudemman version ennen Timmin käyttöä.