Timmi-tilavarausohjelma

Tuusulan kunnan tilojen varauksia ylläpidetään ja vuoroja haetaan pääsääntöisesti Timmi-tilavarausohjelmassa.

Rekisteröityminen käyttäjäksi

Haettaessa Timmissä ylläpidettävien tilojen käyttövuoroja, tulee hakijan rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi ja tunnistautua alla mainituilla tavoilla.

Käyttäjätunnusten hakijana voi toimia rekisteröityneen yhdistyksen/seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Edellä mainitun hakijan tulee toimittaa nähtäväksi ennen tunnusten hyväksymistä maksimissaan kolme (3) kuukautta vanha yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan nimenkirjoitusoikeus. Yhdistysrekisteriotteen toimittaminen voi tapahtua sähköpostin liitetiedostona tai sen voi esittää henkilökohtaisesti käymällä paikan päällä, yhteystiedot alla. Tunnuksia annetaan yhdet per yhdistys/seura.

Rekisteröimätön ryhmä, jonka yhteyshenkilönä toimii yksityinen henkilö tai yksityiskäyttöön tiloja hakeva henkilö, voi hakea tunnukset käyttöönsä esittämällä henkilötodistuksen. Henkilötodistus esitetään henkilökohtaisesti käymällä paikan päällä, yhteystiedot alla.

Rekisteröityvällä hakijalla tulee olla käytössään sähköpostiosoite. Käyttäessään Timmi-tilavarausohjelmaa käyttövuorojen hakemisessa hakija antaa suostumuksensa vuoropäätöksen sähköiseen tiedoksiantoon sähköpostitse.

Tunnukset toimitetaan sähköpostitse hakijoille yhdistysrekisteriotteen tai henkilötodistuksen esittämisen jälkeen. Mikäli tunnistautuminen ei toteudu kuukauden kuluessa rekisteröitymishakemuksen tekemisestä, hylätään hakemus ylläpitäjän toimesta.

Tunnistautuminen - yhdistysrekisteriotteiden ja henkilötodistusten esittäminen tunnusten antajalle (ylläpidolle)

Tuusinfo p. 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi .

Timmin toimivuus

Timmi-tilavarausohjelmisto toimii seuraavilla viimeisimmällä tai viimeisintä edeltävällä selainversiolla: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ja Opera.

Jos käytössäsi on vanhempi selainversio, suosittelemme käyttämään rekisteröitymisessä ja varaushakemuksen teossa toista laitetta tai päivittämään selaimeen uudemman version ennen ohjelmiston käyttöä.

Muu hakutapa

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakemiseen, käytettävissä on vaihtoehtoisesti paperinen käyttöhakemus. Lisätietoja eri tilojen paperihakemuksista Tuusinfo p. 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi .